Resimlerle 8 Kalp Krizi Testi

Kalp krizi belirtileri yaşıyorsanız ve acil servise gitmeniz gerekiyorsa, tanıyı doğrulamak için birkaç teste tabi tutulacağınızı bilirsiniz. Kalp krizi ne kadar ürkütücü olsa da, pek çok hasta bunu takip eden teşhis testleri ve ameliyatlardan daha da fazla korkmaktadır. Ancak erken tıbbi müdahale olmadan ölüm, dakikalar, saatler ve hatta günler içinde kapınızı çalabilir. Bir kalp krizi veya başka bir ciddi kardiyak olay doğrulandıktan sonra doktorunuz ve cerrahınız sizi ameliyathaneye götürmeye bakacaktır. Öncelikle, semptomlarınızın cerrahi müdahale gerektiren bir kardiyak olayla ilgili olmadığını ortaya çıkarabilecek testlerden geçmeniz gerekir.

 

Test Türleri

Aşağıdakiler için kullanılacak birkaç farklı tanı yöntemi vardır:

  • Kalbin işleyişini değerlendirin.
  • Kan akışındaki anormallikleri tanımlayın.
  • Kalp kasındaki veya kapakçıklardaki hasarı izole edin.
  • Kalp problemlerinin etkilerini değerlendirin.

Bu testler kalpteki elektriksel aktiviteyi veya kimyasalları ölçebilir ve kalbi görselleştirmek için ses, radyasyon veya elektromanyetik dalgalar kullanabilir. Bu testlerin bazıları non-invazivdir, yani kalp probleminin değerlendirilmesi, değerlendirilmesi veya tanımlanması için deride bir mola gerektirmez. Diğer prosedürler, derideki küçük bir açıklıktan kan damarına bir boya enjeksiyonu veya bir kateter sokulmasının gerekli olabileceği durumlarda minimal invazivdir.

Bir elektrokardiyogramda (EKG) kalp krizi şüphesiyle acil servise ulaştığınızda hemen yapılacak iki ana test ve kalp enzimlerini değerlendirmek için kan testleri . Daha sonra gerçekleştirilebilecek diğer testler şunları içerir:

  • ekokardiyogram
  • stres EKG
  • koroner anjiyogram
  • Kardiyak görüntüleme çalışmaları – göğüs röntgeni, kardiyak BT taraması veya kardiyak MRI

Elektrokardiyogram

Kalbin, herhangi bir sorunu tanımlamak için değerlendirilebilecek kendi elektriksel imzası vardır. Kaslı bir organ olan kalp, doğası gereği elektriksel olan sinir uyarıları tarafından kasılmaya veya gevşemeye tetiklenir. Sinoatriyal (SA) düğüm olarak bilinen doğal kalp pili bu uyarıları üretir ve daha sonra kalbin iletim sisteminden geçerek koordineli bir kalp atışına neden olur.

Göğsünüze yerleştirilen elektrotlar, kalbinizde meydana gelen bu elektriksel uyarıları birkaç dakika içinde ölçebilir. Alternatif olarak doktorunuz bir Holter monitörü kullanarak 24 saat izleme önerebilir. Bir EKG okumasındaki anormallikler, yalnızca kalp krizinden değil, bir dizi kalp probleminden kaynaklanabilir.

Kardiyak Enzimler Kan Testleri

Kalp kasınızdaki herhangi bir yaralanma veya hasar, belirli enzimlerin ve proteinlerin hücrelerden kan dolaşımına sızmasına neden olur. Bu kardiyak enzimler veya kardiyak belirteçler, kalp krizi gibi kalp sorunlarının yararlı göstergeleridir. Normalde bu belirteçler kan dolaşımında çok küçük miktarlarda bulunur, ancak herhangi bir belirteçte bir artış bir sorunun göstergesidir. Bu belirteçler, enzim olan kreatinin kinaz (CK) ve kreatinin fosfokinaz (CPK) ile troponin I (TpI) ve troponin T (TpT) gibi proteinleri içerir. Bu belirteçlerin seviyeleri, kalp krizinden saatler veya günler sonra değişir. Bir kan örneği alınır ve değerlendirme için bir laboratuvara gönderilir ve sonuçlar saatler içinde hazır olur.

ekokardiyogram

Ekokardiyogram, kalbin görüntülerini oluşturmak için ses dalgalarını kullanan başka bir kalp testidir. Bir doktorun kalbin nasıl attığını değerlendirmesine ve kalpten kan akışını değerlendirmesine izin verebilir. Bir ekokardiyogramın sonuçları, kalp kasındaki herhangi bir anormalliği, kan pompalama yeteneğini, kalp kapakçıklarının işlev bozukluğunu ve kalbin boyutunu gösterecektir.

Yapılabilecek iki tür ekokardiyografi vardır. Biri transtorasik ekokardiyogram, transdüserin kalbin görüntülerini üretmek için göğüs duvarına yerleştirildiği yer. Diğeri, dönüştürücü içeren bir probun yemek borusuna (yemek borusu) yerleştirildiği bir transözofageal kardiyogramdır.

stres EKG

Bir stres EKG, bir kişi egzersiz yaparken okumaların alındığı bir elektrokardiyogramdır. Bu nedenle egzersiz stresi EKG’si olarak da bilinir. Doktorunuz elektrotları göğsünüze yerleştirecek ve bir koşu bandında yürümenizi sağlayacaktır. Genellikle kalp krizi geçiren bir hasta üzerinde yapılmaz ancak kalp krizine yol açabilecek hastalıkların teşhisinde faydalıdır.

Bazı eyaletlerde elektriksel aktivite dinlenme dönemlerinde ve hatta hafif fiziksel aktivitede normal görünebilir, ancak kalbe olan talep arttığında anormallikler belirgin hale gelebilir. Koşu bandında yürümek kardiyak talebi arttırır ve bu şekilde koroner arter hastalığı (KAH) ve aritmiler gibi kalp sorunları belirginleşir.

Koroner Anjiyogram

Koroner anjiyogram, daha invaziv kalp krizi testlerinden biridir. Doktor, kalp kasına kan taşıyan damarlar olan koroner arterlere bir boya enjekte ederek ve ardından bunu bir röntgende görüntüleyerek, daralma derecesini değerlendirebilir. Koroner arter hastalığı , kalp krizi geçirmenin ana risk faktörlerinden biridir ve koroner arterler daraldığında ortaya çıkar.

Şimdi Çevrimiçi Bir Doktora Sorun!

Kolunuzdaki veya uyluğunuzdaki artere bir kateter yerleştirilir ve kalbin koroner arterlerine yönlendirilir. Röntgende görünen boya daha sonra katetere enjekte edilirken, koroner arterleri görmek için kalbin röntgen görüntüleri alınır.

Kardiyak Görüntüleme

Hem ekokardiyogram hem de koroner anjiyogram, kalp krizi veya diğer kalp problemlerini teşhis etmek için genellikle tercih edilen seçenekler olan kardiyak görüntüleme çalışmalarıdır. Kalp krizinden şüphelenildiğinde de kullanılabilecek başka görüntüleme çalışmaları da vardır. Buna göğüs röntgeni, kardiyak BT (bilgisayarlı tomografi) taraması veya kardiyak MRI (manyetik rezonans görüntüleme) dahildir.

Göğüs röntgeni

Göğüs röntgeni, şüpheli bir kalp krizinde yapılacak en iyi görüntüleme çalışması değildir. Ancak diğer görüntüleme çalışmalarına kıyasla yaygın olarak bulunur ve oldukça ucuzdur. Göğüs röntgeni, kalp ve kan damarlarının boyutunda bir değişiklik gösterebilir. Akciğerlerde herhangi bir sıvı toplanması göğüs röntgeninde de görülebilir. Bir kalp krizini kesin olarak tanımlayamaz, ancak bu bulgular daha sonra bir doktoru daha spesifik teşhis araştırmaları yapmaya yönlendirebilir.

Kardiyak BT

Kardiyak BT (bilgisayarlı tomografi) taraması, kalbin farklı açılardan birden fazla röntgen görüntüsünü almak için vücudun etrafında hareket eden büyük bir cihaz kullanır. Bu görüntüleri harmanlayarak, kalbin üç boyutlu (3B) bir görüntüsü oluşturulabilir. Bazen koroner arterlere bir kontrast boya verilir ve ardından kardiyak BT taraması yapılır. Bu test türü, kalbin 3 boyutlu görüntülerinde koroner arterlerin vurgulandığı koroner BT anjiyografi olarak bilinir.

Kardiyak MR

Bir kardiyak MRI (manyetik rezonans görüntüleme), kalbin birden fazla açıdan 3D görüntülerini oluşturmak için radyo dalgalarını ve bir manyetik alanı kullanır. Vücut içine herhangi bir boya enjeksiyonu veya prob sokulması gerektirmeyen, invaziv olmayan bir işlemdir. İyonize radyasyon ayrıca röntgen, koroner anjiyogram veya kardiyak BT’de olduğu gibi kullanılmaz.

Kardiyak MRG, kalbe bağlanan büyük kan damarlarının yanı sıra kalbin statik ve hareketli görüntülerini oluşturabilir. Koroner arterlerin daha ayrıntılı görüntülerine ihtiyaç duyulduğunda, damarlara gadolinyum olarak bilinen bir kontrakt boya enjekte edilebilir. Bir MRG yumuşak dokuyu görselleştirmede daha iyidir, x-ışınları ise hedef bölgede kontrast boya kullanılmadıkça kemik gibi yapıların daha ayrıntılı görüntülerini sağlar.

Daha fazla bilgi görün  Yumurtlama Sonrası Kramp: Ne Anlama Gelir ve Gebelik Belirtisi mi?

Leave a Reply