Prostat kanseri: tedavi ve metastaz

Prostat tümörü, genellikle yetişkin erkekleri veya yaşlıları etkileyen kontrolsüz bir hücre büyümesidir.
Prostat kanserinin tedavisi, hastalığın yayılmasına bağlıdır:

 

 1. Dikkatli bekleme : Bu, tedavi görmeden kanser büyümesi için aktif gözetimdir.
  Tedavi seçiminde hastanın kansere bağlı ölüm riski ve yaşam beklentisi analiz edilir.
  Bu iki unsuru bir araya getirdiğimizde, belirli bir hasta grubu için umut ve yaşam kalitesini artırabilecek bir tedavi türü yoktur.
  Bu hastalara herhangi bir tedavi uygulanmaz, çünkü herhangi bir seçenek kaliteyi ve yaşam beklentisini kötüleştirebilir. Dikkatli bekleme şu durumlarda en iyi seçenektir: 

  • Hastanın yaşam süresi ise 10’dan az ñ os
  • Gleason ölçeği sonuçları 6’dan az
  • Prostat spesifik antijen (PSA) miktarının 10 ng/ml’den az olması
  • Hastanın hiçbir semptomu yok
 2. Hastalık lokalize ise lokal tedavi (cerrahi veya radyoterapi) yapılır.
 3. Nüks veya metastatik karsinom durumunda, cerrahi ekarte edilir ve radyasyon tedavisi nadiren düşünülür. Bu durumda doktor endokrin (hormonal) tedavi önerebilir .
 4. Hormon tedavisini takip eden evrelerde, hasta tedaviye olumlu yanıt vermezse kemoterapiye (prostat kanseri tedavisinin son evresi) girebilir  .

 

Prostat kanseri ne zaman ameliyat edilir?

Cerrahi müdahale – prostat çıkarılabilir:

 1. Kanserin erken evresinde
 2. Bez diğer tedavilere yanıt vermeyi bıraktığında

Prostatın cerrahi olarak çıkarılmasına prostatektomi denir .

Prostatın çıkarılması:

 1. Karın kesiğine radikal retropubik postatektomi denir.
 2. Perinede (skrotum ve anüs arasındaki deri) yapılan bir kesi, radikal perineal prostatektomi olarak adlandırılır.

Robotik laparoskopik prostatektomi (Ralp) Modern teknolojinin yardımıyla prostat kaldırmak için kullanılan bir cerrahi işlemdir.
Diğer prostatektomi biçimlerinden farklı olarak, bu yöntem büyük bir kesi içermez.
Bugün, PLAR doktorlar ve hastalar arasında giderek daha popüler bir prosedür haline geliyor.

Bu tip cerrahi operasyonun avantajı, mekanik kolun eğimi ve hareketlerinin cerrahın elinin yapabileceğinden daha geniş olması dolayısıyla daha hassas olmasıdır.

Diğer bir cerrahi ve tanı prosedürü türü, idrar semptomlarını hafifletmek için kitlenin küçük bir bölümünün çıkarılmasını içeren prostatın (TURP) transüretral rezeksiyonudur .
Bu prosedür, bezin üretrayı tıkayan ve idrara çıkma sırasında sorunlara neden olan kısmının çıkarılmasını içerir.
Prostatın geçiş bölgesinde bir tümörün saptanmasına yardımcı olabilir.
Bu işlem penis içinden rezektoskop adı verilen küçük bir alet sokularak yapılır.

Kriyoterapi perineumunda metalik iğnelerin ile prostat dondurma içeren bir başka yöntemdir. İğneleri çevreleyen hücrelerdeki su donarak hücrelerin ölmesine neden olur.
Bu yöntem, daha az komplikasyon ve yan etkiye neden olduğu için diğer tedavi türlerinden daha etkili olarak kabul edilir.
Kriyocerrahi belirtilir:

 1. Erken evre kanser için ilk tedavi olarak (sadece prostat kanseri için)
 2. Kanser için başka tedaviler (radyoterapi gibi) gördükten sonra nüksetmesi durumunda
Daha fazla bilgi görün  İdrar Yolu Enfeksiyonunu (İYE) Bilime Göre Doğal Yollarla Tedavi Etme

 

Prostatektomi sonrası komplikasyonlar

Bazen prostatektomi sinir hasarına neden olabilir.
En yaygın yan etkiler şunlardır:

 1. İktidarsızlık
 2. İdrarını tutamamak

Bazı hastalarda sertleşme ve boşalma sorunları da yaşanır .

Operasyon sırasındaki komplikasyonlar

 

komplikasyonlar Frekans
(min. – maks.)
kanama < %10
rektal perforasyon 0,1-0,2 %
Üretra yaralanması 0,1-1 %

 

ameliyat sonrası komplikasyonlar

komplikasyonlar Frekans
(min – maks)
Trombüs veya emboli 0,7- 2,6 %
kardiyovasküler 0,1-1,4 %
Üretral darlık
(daralma)
0,6-10 %
İdrarını tutamamak 2,5-24 %
İktidarsızlık 10-75 %

Komplikasyonlar m için s edici sonra sık í prostatectom için í için

İdrar kaçırma – Genellikle hastanın ameliyattan sonra idrar kaçırması olur.

Robotik cerrahi ile:

 1. Hastaların %94’ü 3 ay sonra tamamen iyileşir
 2. Hastaların %96’sı 12 ay sonra tamamen iyileşir

Kegel egzersizleri iyileşme süresi kaçırma azaltabilir.

Surg í için prostatectom sonra inkontinans için í için
hasta kendiliğinden kurtarabilirsiniz çünkü Genellikle ameliyattan en az 12 ay prostatektomi sonrası gerçekleştirilir.

İki olasılık var:

  1. Bir askı, yani perine ve üretraya destek sağlayan biyouyumlu bir materyal bandının tanıtılması. Şiddetli olmayan inkontinans durumunda endikedir.
  2. Yapay bir sfinkter, yani hastanın mesane kontrolünü yeniden kazanmasını sağlayan bir protez. Şiddetli inkontinans için endikedir (hasta günde en az 4 çocuk bezi kullandığında).

Disfonksiyon veya erektil
Bu, çoğunlukla yaşlı insanlarda görülen bir komplikasyondur.
Araştırmalar çok farklı veriler gösteriyor, sertleşme sorunu yaşayan kişilerin oranı %9 ile %86 arasında değişebiliyor.
Bu bozukluk genellikle ameliyattan sonra en az 6 ay sürer.
Bu hastalar aşağıdakilere başvurabilir:

 1. Ereksiyonu uyaran ilaçlar
 2. protez

Prostat kanseri ameliyatından sonra iyileşme Prostat kanseri
ameliyatı, aşağıdakilere bağlı olarak değişen bir hastanede kalmayı içerir:

 1. Gerçekleştirilen müdahale türü
 2. Hastanın genel sağlık durumu

Genellikle hastalar operasyondan sonra yaklaşık 2-3 gün hastanede kalmalıdır .
Laparoskopik cerrahi ve benzeri minimal invaziv teknikler geçiren hastalar, diğerlerinden daha hızlı iyileşme eğilimindedir.
Tüm teknikler arasında laparoskopik robotik prostatektomi en hızlı iyileşmeyi sağlar.
İyileşme açısından, kesi bölgelerindeki şişlik genellikle birkaç hafta ila birkaç ay sonra azalır.
Mesane (idrar yapma) kontrolü de yavaş yavaş iyileşir.
Genel olarak, aşağıdakiler için orta derecede fiziksel aktivite önerilir:

 1. Kan dolaşımını artırın
 2. Bacaklarda kan pıhtısı oluşumunu azaltın

Prostat kanserinden iyileşme döneminde hasta yürüyebilir ve merdiven çıkabilir. Ancak en az 2-6 ay ağır kaldırma ve yorucu aktivitelerden kaçınılması önerilir.

Prostat kanseri için hormon tedavisi

Hormon tedavisi erkeklik hormonu testosteron üzerinde çalışır.
Bu hormon prostattaki kanser hücrelerinin büyümesinden sorumludur. Hormon tedavisi, testosteron üretimini sınırlamaya çalışır, böylece kanser hücrelerinin büyümesini yavaşlatır.

Bu terapi şu durumlarda endikedir:

 • Metastazlı prostat karsinomu
 • Lokalize tümör, ancak yalnızca başka tedavilere giremeyen hastalarda
Daha fazla bilgi görün  7 Selülit Belirtisi (Deri Altındaki Enfeksiyon)

Bazen testosteronu bloke etmek, kötü huylu kitlenin boyutunu azaltmaya yardımcı olur. Kullanılan bazı ilaçlar testosteron üretimini azaltırken diğerleri vücudun bu hormonu kullanma yeteneğini azaltır.
Bu terapi türü, özellikle ameliyat edilemeyen hastalar için ilginç bir seçenektir.

Testosteronun azaltılması farklı şekillerde elde edilebilir:

Kastrasyon veya Quir’de n ú ALERJİK bilateral orşiektomi ile. Bu en etkili yöntemdi, ilaçlar piyasaya çıkana kadar tek yöntemdi. 

Kastrasyon ng Pharmacol Ogică

  1. Bir üzere luteinizan hormon salgılayan hormon logolar goserelin, buserelin: gibi hipotalamus-hipofiz eksen içindeki bir tutam ile.
  2. Siproteron asetat gibi testosteron sentezini bloke eden antiandron veya genos (steroidal ve nonsteroidal).
   Arasında antiandr o ya da steroidal olmayan genos (en yaygın olarak kullanılan bugün) içerir bikalutamid (Casodex ® ). Bu, en iyi maliyet/fayda oranına sahip ilaçtır.
 1. Estr veya genos , hücre zarı reseptöründe testosteronun yerini alır.

¿ Hastanın hormon tedavisine olumlu yanıt vermemesi durumunda ne yapılır?

Bu durumlarda en iyi seçenek kemoterapidir .
Prostat kanseri için kullanılan ilaçlardan bazıları şunlardır:

 • Mitoksantron sıra ağrıyı azaltmak üzere, genellikle, hayatta kalmasını ve yaşam kalitesini iyileştirebilir olan
 • Dosetaksel sınıfa aittir, taksanların . Doz, 75 mg / m 2 , 3 hafta ya da 30 mg / için 2 , 6 hafta boyunca her hafta.

Bu tedaviler birkaç ay için sağkalımı artırabilir, ancak neoplazmı ortadan kaldırmaz.
Kemoterapi, antijeni kana salan tümör hücrelerinin tahrip olmasına neden olarak prostat spesifik antijende artışa neden olabilir.

Prostat kanseri için radyasyon tedavisi

Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili x-ışınlarının veya diğer radyasyon türlerinin kullanılmasıdır.

 1. Dış radyasyon kanser hücrelerinde tıbbi ekip tarafından radyasyon eviadas yönlendirir.
 2. Dahili radyasyon terapisi veya brakiterapi yakın tohum veya iğneler, veya prostat bilinen radyoaktif maddeler, küçük implantları sokulması içerir.
  Brakiterapinin avantajları, daha fazla radyasyon uygulama olasılığını ve prostat üzerindeki yan etkileri sınırlamayı içerir.
  Bu ışınlar kanser hücrelerinde DNA’yı yok eder.
 3. 3D konformal üç boyutlu radyasyon tedavisi, hedef organın şekline uyum sağlayan radyasyon gönderir. Bu, daha fazla miktarda radyasyonun gönderilmesine izin verir ve sağlıklı dokuya verilen zarar azalır.
  Bu tip radyasyon tedavisi prostat kanseri tedavisinde çok etkilidir çünkü kullanılan radyasyon miktarı oldukça fazladır.

¿ Cu to NDO radyasyon tedavisi görmeli mi?

 1. Işın tedavisi olan hastalar için tedavi olabilir için lenf bezlerine yayılmış kanser için ticos çalıştırılamaz sonra, vb.
 2. Lokalize kanserli (birinci veya ikinci evre) ila kanserli hastalarda , radyasyon cerrahi kadar etkili olduğundan, ancak daha az yan etkiye sahip olabileceğinden seçim daha karmaşık yapılır.
 3. En iyi sonuçlar, ila kanser üçüncü evre (ileri) durumunda görülür , ancak metastaz yoktur . Bu durumda luteinize edici hormon salgılatıcı hormon analogları ile hormon tedavisi ile birlikte radyoterapi yapılır.
 4. Prostatın boyutu çok büyükse, metastatik ve tekrarlayan prostat karsinomunda semptomları azaltmak için
Daha fazla bilgi görün  Kabakulaklardan Kurtulmak için 23 Ev Çözümleri

Bu tedavi aşağıdaki gibi bazı yan etkilere neden olabilir:

 • İktidarsızlık
 • rektal kanama
 • İshal
 • inkontinans
 • Üretral darlık

Diğer tedaviler Diğer tedavi
türleri arasında yüksek yoğunluklu odaklanmış ultrason (HIFU) ve biyolojik tedavi yer alır.

 1. HIFU, tümör hücrelerinde onları yok etmek için ultrasonik dalgaların emisyonundan oluşur. Bu tedavi lokalize tümör durumunda yapılır.
 2. Biyolojik terapi, kanser hücrelerini tespit etmek ve yok etmek için bağışıklık sistemini uyarır.

 

Prostat kanseri ameliyatı sonrası takip (check-up)

Amerikan Kanser Derneği kılavuzlarına göre prostat kanseri tedavilerinden sonra prostat spesifik antijen (PSA) seviyesinin kontrol edilmesi önerilir.

 1. İlk 5 yıl 6 ayda bir
 2. Sonraki yıllarda her 12 ayda bir

Tedavi başarılı olursa antijen 0.00 veya 0.01’e düşer.
Sonraki yıllarda tekrar 2, 3 veya 4’e çıkarsa, bu bir tümörün yeniden oluştuğu anlamına gelir.

 

Prostat kanseri önleme

 

Prostat kanseri için diyet ve diyet

Diğer herhangi bir hastalıkta olduğu gibi, vücudun işlevselliğini geliştirmek ve kanseri önlemek için diyet gereklidir.
Balık, meyve ve sebzelerden zengin bir diyetin prostat kanseri riskini azalttığına inanılmaktadır.
Süt ve süt ürünleri prostat kanseri oluşum nedenlerinden biri oldukları için kaçınılmalıdır.

 

Prostat kanserine doğal çözümler

Nar suyu ve prostat kanseri
Hiç düşündünüz mü nar suyu prostat kanseri hastaları için bir tedavi olarak?
Birçok çalışma nar suyunun prostat kanseri hastaları üzerinde olumlu etkisi olduğunu göstermektedir.

Düzenli olarak nar suyu içmek prostat kanserinin yayılmasını yavaşlatabilir.

Laboratuvar çalışmalarına göre, bu meyve suyundaki maddeler kanser hücrelerini öldürebilir.
Nar, kanser hücresi ölümüne neden olabilecek hemen hemen tüm antioksidan türleri açısından zengindir.
Prostat kanserinin önlenmesi için maddeler arasında çinko bulunur .
Aslında, bu hastalığı olan kişilerin kanlarında düşük çinko seviyeleri vardır. Zencefil mücadele kanser yardımcı ve teşhis edebilir.

Ön çalışmalar
Bir çalışmada, yaklaşık 50 hasta, geleneksel tedavinin (cerrahi ve radyasyon tedavisi) tamamlanmasına rağmen PSA seviyelerinde önemli bir artış gösterdi.

PSA seviyesinin yükselme hızı, prostat kanserinin ilerlemesini tahmin etmek için temel bir veridir.
Kanser tedavisinden sonra PSA değerinin ilerlemesi yavaşsa, yaşam beklentisinin daha uzun olacağı anlamına gelir.

 Los Angeles’taki California Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından yürütülen ve Clinical Cancer Research dergisinde yayınlanan bir araştırma , prostat kanseri tedavisi sonrası iki grup insanı karşılaştırdı.
Birinci grup hasta günde 200 ml nar suyu tüketirken, ikinci grup içmedi.
Sonuçlar, nar suyu içenler grubunda PSA düzeyinin ortalama iki katına çıkma süresinin 54 ay, diğer grupta ise 15 ay olduğunu göstermiştir.

Leave a Reply