Kulak Enfeksiyonunun 10 İşareti (Dış, Orta ve İç Kulak)

Kulak enfeksiyonları özellikle çocuklarda yaygındır. Dış kulağı (otitis eksterna), orta kulağı (otitis media) veya iç kulağı (otitis interna) etkileyebilir. Bir kulak enfeksiyonunun belirti ve semptomları, kulağın hangi bölümünün enfekte olduğuna bağlı olarak biraz değişebilir. Bazen, genel semptomlara daha fazla katkıda bulunabilecek komplikasyonlar ortaya çıkabilir.

 

Kulaklar Nasıl Enfekte Olur?

Kulak enfeksiyonlarının çoğuna bakteri ve virüsler neden olur, ancak bazen mantarlar da sorumlu olabilir. Otitis eksterna ve otitis media en yaygın olanlarıdır. Bazen bu enfeksiyonlar ciddileşebilir. Otitis interna nadirdir ve genellikle ciddidir, sıklıkla menenjit gibi yaşamı tehdit eden durumlarla ilişkilidir.

Dış Kulak Enfeksiyonları

Çoğu dış kulak enfeksiyonu, kulak kanalındaki bir rahatsızlıktan kaynaklanır. Bu, bakterilerin dış kulakta gelişmesine izin veren kulakta su birikmesiyle sıklıkla görülür. Bu nedenle yüzücü kulağı olarak da adlandırılır. Diğer bir yaygın katkıda bulunan faktör, kulağın aşırı temizlenmesidir. Çok az kulak kiri, dış kulakta yaralanma ve alerjik reaksiyonlar enfeksiyon riskini artırır.

Dış kulak enfeksiyonu hakkında daha fazla bilgi edinin .

Orta Kulak Enfeksiyonları

Orta kulak enfeksiyonları genellikle soğuk algınlığı (viral) gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarıyla bağlantılıdır. Orta kulağı burnun arkasına bağlayan östaki borusu, virüslerin ve bakterilerin orta kulağa girmesine izin verir. Östaki borusu tıkanırsa ve içindeki sıvı dışarı çıkamazsa bakteriyel enfeksiyonlar devam edebilir. Östaki borusu anormalliklerinin yanı sıra alerjiler de rol oynayabilir.

Orta kulak enfeksiyonu hakkında daha fazla bilgi edinin .

İç Kulak Enfeksiyonları

İç kulak enfeksiyonları virüs veya bakterilerden kaynaklanabilir. Viral enfeksiyonlar, soğuk algınlığı veya grip gibi üst solunum yolu enfeksiyonlarından yayılabilir. Bakteriler komşu bölgelerden yayıldığında iç kulağın bakteriyel enfeksiyonları ortaya çıkar. Genellikle orta kulak enfeksiyonu (otitis media), menenjit veya mastoiditi takip eder.

İç kulak enfeksiyonu hakkında daha fazla bilgi edinin .

Kulak Enfeksiyonu Neye benziyor?

Kulak enfeksiyonlarının ana belirti ve semptomları benzer görünse de, otitis eksterna, media ve interna arasında semptomlarda bazı belirgin farklılıklar vardır. Semptomlar çocuklar ve yetişkinler arasında da değişebilir. Bebekler ve küçük çocuklar, daha büyük çocuklarda ve yetişkinlerde görülmeyen semptomlar gösterebilir.

Kulak ağrısı

Kulak ağrısı veya kulak ağrısı, dış, orta ve iç kulak enfeksiyonlarının en sık görülen semptomlarından biridir. Ancak, her zaman mevcut değildir. Bazen hafif vakalarda his olmayabilir veya baskı veya kaşıntı gibi başka hisler olabilir.

Mevcut olduğunda, ağrının doğası ve yoğunluğu değişebilir. Daha hafif vakalarda hafif bir ağrı olabilir, ancak ağrının yoğunluğu her zaman enfeksiyonun şiddetinin net bir göstergesi değildir. Ağrı, bıçak saplama, keskin veya patlayan bir ağrı olarak tanımlanabilir.

Kaşıntılı Kulak

Kulağın kaşınması, özellikle dış kulak enfeksiyonu olmak üzere kulak enfeksiyonunun başka bir yaygın belirtisidir, ancak orta kulak enfeksiyonu ile de ortaya çıkabilir. Kulak kanalındaki kaşıntı bazen eksternal otitisin tek belirtisi olabilir ve çok az semptomla veya hiç semptom göstermeden uzun süre devam edebilir. Bunun fungal otitis eksterna ile ortaya çıkması daha olasıdır. Diğer zamanlarda otitis eksterna, kulağın dışında da görülebilen şiddetli kaşıntılı bir döküntü ile kendini gösterebilir.

Kızarıklık ve Şişlik

Kızarıklık ve şişlik iltihaplanma belirtileridir. Dış kısım (pinna) ve kulak kanalı dahil olmak üzere dış kulakta daha belirgindir. Otitis eksterna (dış kulak enfeksiyonu) ve orta kulak iltihabında (orta kulak enfeksiyonu) kulak zarında da kızarıklık ve şişlik olabilir. Özellikle orta kulak iltihabı ile kulak zarının şişmesi de olabilir. Ancak bu kulak zarı belirtilerinin çoğu sadece otoskopla görülebilir.

Kulak Akıntısı

Şimdi Çevrimiçi Bir Doktora Sorun!

Kulaktan akıntı gelmesi kulak enfeksiyonlarında görülebilecek bir diğer belirtidir. Dış ve orta kulak enfeksiyonları ile ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Akıntı berrak seröz sıvıdan irin ve kana kadar değişebilir. Bazen akıntı kalın, yapışkan olabilir ve rahatsız edici bir kokuya sahip olabilir ancak kulak kiri ile karıştırılabilir. Kulaktan bir başka olası sıvı deşarjı, kafatası boşluğunu ve kulağı ayıran kemikte bir yırtılma olduğunda beyin omurilik sıvısıdır (BOS).

Ateş

Ateş genellikle bir enfeksiyon belirtisidir ve orta veya iç kulak enfeksiyonları ve ileri dış kulak enfeksiyonları vakalarında ortaya çıkabilir. Çocuklarda kulak enfeksiyonlarına bağlı ateşlerin ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Bazen ateş, ikincil olarak ortaya çıkan bir kulak enfeksiyonu ile grip veya menenjit gibi altta yatan koşullardan kaynaklanabilir.

Azalmış İşitme

Dış, orta ve iç kulak enfeksiyonlarında işitme farklı düzeylerde etkilenebilir. Sesler boğuk görünebilir veya bir kulak diğerine göre daha iyi işitebilir. Bebekler seslere ve seslere normalden daha az tepki verebilir. Şiddetli veya uzun süreli kulak enfeksiyonlarında, özellikle tedavi geciktiğinde, genellikle tek kulakta tamamen işitme kaybı bile olabilir.

Zayıf Denge ve Baş dönmesi

Orta ve iç kulak enfeksiyonlarında denge bozukluklarının ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir. Yeni yürümeye başlayan çocuklar, yürürken tekrar tekrar düşme veya duvarlara çarpma nedeniyle “beceriksiz” görünebilir. Baş dönmesi, iç kulak enfeksiyonunun yaygın bir belirtisidir ancak orta kulak enfeksiyonlarında da ortaya çıkabilir. Ayrıca vertigo raporları da olabilir. Ancak bu semptomların diğer nedenleri göz ardı edilmemelidir, çünkü bu nedenlerden bazıları çok ciddi olabilir.

Diğer İşaretler ve Belirtiler

Genellikle bir kulak enfeksiyonu için spesifik olmayan bir dizi başka belirti ve semptom mevcut olabilir. Bu nedenle, bu semptomlar yukarıda belirtilen diğer semptomlardan bir veya daha fazlası ile birlikte düşünülmelidir.

  • baş ağrısı
  • Mide bulantısı
  • Kusma
  • İştah kaybı
  • Uyumakta zorluk
  • Sinirlilik ve huzursuzluk (çocuklar)
  • Kulağı çekme veya çekme (çocuklar)

Menenjit gibi ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden durumların birçok benzer semptomla ortaya çıkabileceğini belirtmek önemlidir. Kulak enfeksiyonunun küçük semptomları için bile her zaman tıbbi yardım alın. Erken tanı ve hızlı tedavi komplikasyonları önleyebilir.

Daha fazla bilgi görün  Şiddetli İshal ile İshal Tehlikeleri ve Ciddi Komplikasyonlar

Leave a Reply