Kübital Tünel Sendromu (Dirsek Ulnar Sinir Sıkışması)

Kübital tünel sendromu nedir?

Kübital tünel sendromu, kolun ana sinirlerinden biri olan ulnar sinirin dirsek noktasında sıkışması veya tahriş olması durumudur. Ulnar sinir, çeşitli şekillerde hasar görebilen veya hastalanabilen uzun bir sinirdir ve genel olarak ulnar nöropati olarak adlandırılır, ancak kübital tünel sendromu ulnar sinirin belirli bir bölgesinde, yani dirsekte bir sorundur. Genellikle el bileği eklemi gibi median siniri etkileyen karpal tünel sendromu olarak bilinen kolun benzer bir durumu ile karıştırılır. Karpal tünel sendromunda, küçük parmakta ve yüzük parmağının bir kısmında uyuşma ve karıncalanma ile birlikte kavramada hafif bir güçsüzlük vardır.

 

Ulnar Sinir Sıkışması

Konum

Ulnar sinir, brakiyal pleksusun (C8 ila T1) medial kordundan kaynaklanır ve parmaklara kadar uzanır. Dirsekte, ulnar sinir, üst kol uzun kemiği olan humerusun tıbbi epikondilinin altından geçer. Burada bir dizi bağ ve fasya, dirseğin iç kemik çıkıntısı olan medial epikondilin etrafındaki kubital tünel olarak bilinen tüneli oluşturur. Bu noktada, ulnar sinirin sıkışması en muhtemeldir ve bu nedenle kübital tünel sendromuna yol açar. Ulnar sinirin aşağı doğru Guyon tünelinde bilek tarafından sıkıştırılması ayrı bir durumdur.

 

Wikimedia Commons’tan resim

Sıkıştırma ve Tahriş

Ulnar sinir çeşitli nedenlerle tahriş olabilir veya sıkışabilir. Ulnar sinirin uzun süreli gerilmesi ile tahrişin ortaya çıkması daha olasıdır. Normalde sinir, dirsek büküldüğünde kısa süreler için gerilebilir. Sinirin sıkışması, etrafındaki doku sinire baskı yaptığında, genellikle bu dokunun şişmesi veya genişlemesi ile ortaya çıkma eğilimindedir. Bu, çevredeki dokunun yaralanması ve dirsek çıkığı ile ortaya çıkabilir. Bununla birlikte, kübital tünel sendromunun kesin nedeni bilinmemektedir.

Daha fazla bilgi görün  Sağ Alt Karın Ağrısının 15 Yaygın Nedeni

Sinir Üzerindeki Etkiler

Ulnar sinir, serçe parmağın ve yüzük parmağının yarısının avuç içi arkasına kadar duyusal işlevinden sorumlu olduğu için, ulnar sinirdeki herhangi bir rahatsızlık bu bölgelerdeki duyuları etkiler. Ayrıca ulnar sinir ve dalları önkol ve eldeki farklı kasları besler (motor fonksiyon). Kübital tünel sendromunda motor aktivite bu nedenle kavrama gücünün kısmi kaybı olarak görülen kas zayıflığından da etkilenecektir.

Belirti ve bulgular

Karıncalanma ve Uyuşma

Başlıca duyusal semptomlar, hastaların genellikle elin uykuya dalması olarak tanımladığı karıncalanma ve uyuşmadır. Bu duyu bozuklukları (parestezi) genellikle dirseğin uzun süreli bükülmesi sırasında tetiklenir veya kötüleşir. Tekrarlayan bükme ve düzleştirme gerektiren hareketler de karıncalanma ve uyuşukluk olaylarını tetikleyebilir.

Dirsek Ağrısı

Ağrı genellikle sinirin tahriş olduğu veya sıkıştırıldığı dirsekte hissedilir. Genellikle parmakların karıncalanması ve uyuşması ile aynı anda ortaya çıkar. Dirsek ağrısı bu noktadan kola yukarı veya aşağı doğru yayılabilir. Ağrı, doğası gereği bir dereceye kadar değişebilir, ancak tipik olarak, bir kişinin dirseğini bir nesneye çarptığında yaşadığı “komik kemik ağrısı” gibi hissedilir.

Kas Güçsüzlüğü

Kubital tünel sendromunda kavrama gücü genellikle bir dereceye kadar azalır. Özellikle küçük parmağın hareketini koordine etmede de bazı zorluklar olabilir. Hasta için her zaman aşikar olmayabilir ve bunun yerine kavranan nesneleri düşürme eğilimi olan sakarlık olarak fark edilebilir. Bir kişi elinden geldiğince “sert” çimdikleyemeyebilir.

Şiddetli Belirtiler

Çok şiddetli ve uzun süreli vakalarda kas erimesi ve serçe parmağın tırnağı olabilir. Bu nadir. Kas kaybı geri döndürülemez.

Kübital Tünel Sendromunun Nedenleri

Ulnar sinirin dirsekte tahrişi ve sıkışması aşağıdaki durumlarda ortaya çıkma eğilimindedir:

 • ulnar sinir yerinden kayar – sublaksasyon.
 • dirsek üzerinde uzun süreli dış basınç – dirseğe yaslanarak.
 • dirseğin eklem astarının kalınlaşması.
 • ulnar sinir çevresinde fasya bantları gerilir.
 • kol kemiklerinden kemik mahmuzları gelişir ve ulnar sinire baskı yapar.
 • Ulnar sinire baskı yapan yer kaplayan lezyonlar – tümörler ve ganglionlar.
 • dirsek ekleminde buluşan kemiklerin kırılması.
 • ulnar sinirin uzun süreli bükülmeden gerilmesi.
Daha fazla bilgi görün  Koksidiyoidomikoz (Vadi Ateşi) Mantar Akciğer Enfeksiyonu

Risk faktörleri

 • Dirseğin tekrarlayan bükülmesi ve gerilmesi genellikle mesleki tehlikelerle ilişkilidir.
 • Dirsek eklemine düşme ve doğrudan travma.
 • Dirsek eklemi çıkığı veya kırık öyküsü.
 • Romatizmal eklem iltihabı.
 • Uzun saatler boyunca ders çalışırken tek dirseğine yaslanmış öğrenciler.

Bu olası nedenlere ve risk faktörlerine rağmen, bazen kübital tünel sendromu, durumun nedeni için net bir açıklama yapılmadan ortaya çıkar.

Testler ve Teşhis

Kübital tünel sendromu, etkilenen eldeki tutuşun zayıflaması ile birlikte lokalize karıncalanma ve uyuşma tipik semptomlarını gösteren bir tıbbi öykü ile birlikte fizik muayene bulguları ile teşhis edilebilir. Bir doktor tarafından yapılan klinik muayene, dirseği bükme veya dirsekte ulnar sinire vurma (Tinel işareti) ile semptomların başlangıcını veya kötüleşmesini değerlendirecektir.

Röntgen ve MRI (manyetik rezonans görüntüleme) taraması gibi görüntüleme çalışmaları, herhangi bir sıkıştırma veya daralmayı görselleştirecektir. Bir elektromiyografi (EMG), kas gücünü değerlendirmeye yardımcı olabilir. Kübital tünel sendromunun teşhisi için bir sinir iletim çalışması (NCS) da yapılabilir. Hem EMG hem de NCS, durumun ciddiyetini ve ardından tedaviyle iyileşmeyi değerlendirmede yardımcı olur.

 

Kübital Tünel Sendromu Tedavisi

Kübital tünel sendromunu tedavi etmenin anahtarı, durumu kötüleştiren aktiviteleri azaltmaktır. Ancak, bu genellikle mesleki tehlikelerle mümkün değildir. İlk olarak, geceleri kolun hareketsiz hale getirilmesi, splintleme veya dolgu ile yapılabilir. Bu, bir kişinin uyurken dirseği bükük tutmasını önler. Gece dolgusu ve splintleme ilaçla birlikte biraz rahatlama sağlamazsa, 3 hafta boyunca gündüz immobilizasyon da düşünülebilir.

İlaç tedavisi

Kübital tünel sendromunun tedavisinde ve yönetiminde kullanılan iki ana ilaç türü şunları içerir:

 • Enflamasyonu ve ağrıyı azaltmak için steroid olmayan antienflamatuar ilaçlar.
 • Sinir hasarı riski olduğundan sıklıkla kaçınılsa da iltihabı azaltmak için steroid enjeksiyonları.

Şimdi Çevrimiçi Bir Doktora Sorun!

İltihap azalıncaya kadar yaşam tarzı değişiklikleri yapmadan ve dirsek eklemini bir süre hareketsiz hale getirmeden ilaç tek başına yeterli olmayabilir. Etkili olmazsa, ameliyat düşünülür.

Daha fazla bilgi görün  Astım İçin En İyi 10 Doğal Tedavi

Ameliyat

Kübital tünel sendromunun cerrahi tedavisi genellikle kas erimesi gibi komplikasyonların ortaya çıktığı ve diğer önlemlerin etkili olmadığı ciddi vakalar için ayrılmıştır. Kübital tünel sendromunun tedavisi için düşünülebilecek üç ana cerrahi prosedür vardır.

 • Kübital tünel gevşetme, tünelin “çatısını” oluşturan bağın kesilerek tünelin genişletilmesi işlemidir. Bu, ulnar sinir üzerindeki baskıyı serbest bırakır.
 • Ulnar sinir anterior transpozisyonu, sinirin medial epikondilin arkasındaki normal pozisyonundan hareket ettirildiği bir prosedürdür. Siniri öne doğru hareket ettirerek dirseğin bükülmesi sırasında sinir fazla gerilmez.
 • Medial epikondilektomi, dirseğin iç kemik çıkıntısının (medial epikondil) bir kısmının çıkarıldığı bir prosedürdür. Ulnar sinir bu kemik çıkıntının arkasında yer alır ve onu çıkararak sinirin sıkışması ve aşırı gerilmesi daha az olasıdır.

Leave a Reply