Kokaine Bağlı Kalp Sorunları

Kokain ve Kalp

Kokain, koka bitkisinin yapraklarından üretilen güçlü bir yasadışı uyarıcıdır. Solunan toz formunda veya tütsülenen tıknaz formda (crack kokain) yaygın olarak kullanılmaktadır. Kokain, saf ilacı ‘kesmek’ ve böylece onu seyreltmek için sıklıkla diğer maddelerle karıştırılır. Bazen bu dolgu maddeleri veya hacim arttırıcı maddeler inert maddeler iken, bazen de toksik bileşikler olabilir.

Kokain ayrıca daha güçlü bir narkotik etki için amfetaminler, eroin ve morfin gibi diğer ilaçlarla karıştırılabilir. Kokain, beyindeki zevk ve ödül merkezi üzerinde etkili olan dopamin gibi beyin hormonlarının (nörotransmitterlerin) büyük bir salınımını uyarması nedeniyle bir öfori duygusu uyandırır. Ayrıca vücuttaki hemen hemen her organ ve sistem üzerinde bir dizi başka etkiye sahiptir.

Kalp yaşam boyunca sürekli hareket halindedir. Bazen fiziksel aktivite sırasında daha fazla pompalanır ve diğer zamanlarda kişi dinlenirken veya uyurken daha yavaş pompalar. Kalbin duvarı üç katmandan oluşur ve en kalın kısmı miyokard olarak bilinen düz kastır. Yeterli oksijen ve besin kaynağı sağlamak için koroner arterlerden geniş bir kan akışına sahiptir.

Kalbin kendi elektriksel uyarılarını başlatan doğal bir kalp pili vardır. Bu uyarılar, kan alan üst odacıkların (kulakçıklar) kanı kalpten dışarı iten alt odacıklardan (ventriküller) ayrı olarak büzülmesini sağlamak için kalp duvarından yayılır. Beyinden ve farklı hormonlardan gelen sinir uyarıları da farklı koşullara yanıt olarak kalp atış hızını hızlandırabilir veya yavaşlatabilir.

 

Kokainin Kalp Üzerindeki Etkileri

Kokainin vücut üzerinde, bazıları yaşamı tehdit edebilen çeşitli etkileri vardır. Üç tür kalp sorununa neden olabilir:

 • anormal kalp ritmi (aritmi)
 • kalp kasının bir kısmının ölümü (miyokard enfarktüsü/kalp krizi)
 • duvarların zayıflaması ile kalbin genişlemesi (dilate kardiyomiyopati)
Daha fazla bilgi görün  Gıda Zehirlenmesinden Hızlıca Kurtulmak için 21 Ev Tedavisi

Kesin mekanizma her zaman anlaşılmasa da kokain kullanımı da miyokardite neden olabilir. Sonuçta tüm bu kalp sorunları kalp yetmezliği ile sonuçlanabilir ve sonunda ölüme yol açabilir. Her biri birbiriyle yakından ilişkili olduğundan, kokain kullanımıyla ilgili üç kalp sorununu birbirinden ayırmak genellikle zordur.

 

Kokain ve Disritmi

Kokaine bağlı aritmi, travma ile ilişkili olmayan kokaine bağlı ölümlerin en yaygın nedenidir. Kalp döngüsü, duvarları gevşediğinde (diyastol) kalbin kanla dolmasını ve duvarları kasıldığında (sistol) kanın kalpten dışarı atılmasını sağlayan, dikkatlice koordine edilmiş bir süreçtir. Kalp kası, kapakçıklar, sinirler, kalbe giren ve çıkan kan hacmi ve kalbin büyük kan damarlarının direncini içeren olayların senkronize etkileşimidir.

Anormal kalp ritmi

Kokain, kalbin elektriksel iletim sistemini oluşturan sinirleri çeşitli şekillerde etkileyebilir ve nihayetinde kalp döngüsünü bozabilir. İlk olarak, sinir hücreleri arasında uyarıları ileten nörotransmitterler (kimyasallar), yolu boyunca bir sonraki sinir hücresini uyarmak için bir sinir hücresini terk eder. Bu kimyasalların etki süresi kısadır, ancak kokain kullanımı ile uzar. Bu, etkilerinin daha uzun süre devam ettiği anlamına gelir. İkinci olarak, kokain bir anestetik görevi görebilir ve kalbin iletim sistemi boyunca hareket eden sinir uyarılarını bloke edebilir.

Kokainin kalbi etkilediği başka bir mekanizma, kalp döngüsünde belirli zamanlarda kalbin farklı odalarının kasılmasına izin veren kalp duvarından sinir uyarılarının yayılmasını geciktirebilmesidir. Bozulmanın derecesine bağlı olarak, disritmiler şunlara yol açabilir:

 • Hızlı kalp atış hızı (taşikardi)
 • Artan miyokardiyal talep
 • Arterlerin daralması (vazokonstriksiyon)
 • Yüksek tansiyon (hipertansiyon)

Kokain ve Kalp Krizleri

Çoğu kalp krizi, altta yatan koroner arter hastalığı ile ortaya çıkar. Bu arterler, kalp duvarına, özellikle zorlu kas tabakası olan miyokardiyuma besin ve oksijen yüklü kan sağlar. Koroner arter hastalığında (KAH), duvar içinde yağ plaklarının birikmesi (ateroskleroz) nedeniyle arterler daralır. Kalp duvarına kan akışı sınırlıdır, ancak çoğu durumda bir kişinin fiziksel olarak aktif olduğu veya psikolojik stres altında olduğu durumlar dışında önemli bir soruna neden olmaz.

Daha fazla bilgi görün  Xiphoid İşlem Ağrısı: Nedenleri, Belirtileri ve Ne Zaman Doktora Gitmeli

Koroner arter kan akışı

Arterin neredeyse tamamen tıkanmasına neden olan ani bir daralma kalp krizine yol açar – bunun nedeni bir kan pıhtısı veya koroner arter spazmı olabilir. Kalp krizinde kalp duvarı kasının bir kısmı ölür – miyokard enfarktüsü. Kokain kullanımına bağlı kalp krizleri, altta yatan kalp veya koroner arter hastalığı ile ilgili olabilir veya olmayabilir. Bununla birlikte, düzenli kokain kullanıcıları, bir noktada kalp krizi ile sonuçlanabilecek çeşitli kronik kalp hastalığı türleri geliştirebilir. Aslında uzun süreli kokain kullanımı koroner ateroskleroza neden olabilir veya alevlendirebilir.

Bazen kokain kullanımı, o ana kadar asemptomatik olan altta yatan kalp hastalığının farkındalığına yol açar. Önceden herhangi bir koroner hastalığı olmayan bir kişi bile, bazen bir kerelik kokain kullansa bile kalp krizi riski altında olabilir. Kokain, kalp ve koroner arterler üzerindeki etkilerinin yanı sıra, kanı da etkileyerek kalp krizlerinde önemli bir faktör olan pıhtılaşmayı daha olası hale getirebilir.

 • Hızlı kalp atış hızı (taşikardi)
 • Artan miyokardiyal talep
 • ateroskleroz koroner arter
 • Koroner arterin vazospazmı (Prinzmetal angina)
 • Kanın hiper pıhtılaşması

Kokain ve Büyümüş Bir Kalp

Kalp kası, miyokard, kalp duvarının en kalın kısmıdır. Kaslı bir pompa olan kalbin, yaşam boyunca yeterince işlev görebilecek, gelen kanı kalbe almak için esneyen ve kanı tüm vücuda itmek için büzülen kaslara sahip olması gerekir. Miyokard düz kastır, yani istemli hareket olmaksızın kasılır ve gevşer. Kalbin elektriksel iletim sisteminin sinir uyarıları tarafından kontrol edilir. Kalbin dışından gelen nörotransmitterler de kas kontraktilitesini artırabilir.

Kalp kası gücü ve boyutu

Kardiyomiyopati, çeşitli mekanizmalar nedeniyle kalp kasının hastalığı için kullanılan terimdir. Kokain kullanımıyla yaygın olarak görülen bir kardiyomiyopati türü, yaygın olarak kalp büyümesi olarak adlandırılan dilate kardiyomiyopatidir. Kokain kullanıcıları arasında başka türler de ortaya çıkabilir. Kokain kullanımı ile kardiyomiyopatinin ortaya çıkmasının birçok nedeni vardır. Nihayetinde, kalbin esneyip kanla dolma veya kasılma ve kanı dışarı atma derecesi etkilenir. Kalp kası telafi etmek için büyüyebilir, ancak bu süreçte yer kaplar ve odanın hacmini azaltır. Odayı daha az kan doldurabileceğinden, dolaşıma daha az kan itilir.

Daha fazla bilgi görün  İlaçsız Diz Ağrısını Gidermek İçin İpuçları

Kokaine bağlı kardiyomiyopati, kalp krizi veya aritmi durumunda olduğu gibi aniden (akut) değil, zamanla (subakut veya kronik) gelişir. Diğer kalp problemlerinin ortaya çıkmasıyla aynı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilir. Aslında kardiyomiyopati, önceki aritmi veya kalp krizlerinin bir sonucu olarak gelişebilir.

 • Kalp kası hasarı (iskemi) veya ölüm (enfarktüs).
 • Azaltılmış kas kasılma gücü
 • Azalmış kalp debisi
 • Kalp kasına ve vücudun geri kalanına daha düşük oksijen kaynağı

Kokain Kalp Sorunlarının Tedavisi

Kokain kullanımını durdurmak, kokaine bağlı kalp problemlerinin tedavisinde ilk ve ana adımdır. Kalp problemlerinden bazıları geri döndürülebilir. Aslında çoğu kez geri dönüşü olmayan kardiyomiyopati, uzun süreli kokain kullanımının bir sonucu olarak birçok durumda tersine dönebilir. Bununla birlikte, miyokard enfarktüsü gibi durumlar, kasın bir kısmı ölü olduğundan ve skar dokusu gelişebileceğinden kalıcıdır. Yine de kokain kullanımını derhal durdurmak, başka komplikasyonların ortaya çıkmasını önleyebilir.

Şimdi Çevrimiçi Bir Doktora Sorun!

Kokain kullanıcıları arasındaki kalp sorunları her zaman yasa dışı maddeden kaynaklanmayabilir. Bu hastalarda ilgili kalp hastalığı için risk faktörleri olabilir ve kokain sadece ek bir risk olabilir. Bu nedenle, kokain kullanılmasa bile muhtemelen zamanla ortaya çıkacak olan kalp rahatsızlığını şiddetlendirebilir veya hızlandırabilir. Bu özel kalp sorunlarına yönelik tedavi önlemleri, kokain kullanıcıları ve kokain kullanmayanlar için temelde aynıdır. Bu içerir :

 • Kan basıncını ve kalp kası kontraktilitesini azaltan ilaçlar.
 • Kalp atış hızını ve ritmini eski haline getirmek için kalp pilleri.
 • Koroner arter anjiyoplasti ve kan damarını genişletmek için stentleme.
 • Koroner arter baypas cerrahisi ile kan akışı için alternatif yol belirleme.

Leave a Reply