Karaciğer metastazı: tanı, tedavi ve prognoz

Karaciğer metastazlarının teşhisi

Karaciğer metastazlarını teşhis etmek için yapılan testler şunları içerir:

  • CT veya MRI ( Manyetik Rezonans ).
  • Karaciğer fonksiyon testleri : doğrudan ve dolaylı bilirubin, enzimler (alanin aminotransferaz, aspartat aminotransferaz, alkalin fosfataz, gama-glutamil transpeptidaz, laktat dehidrojenaz), plazma proteinleri (albümin ve globulin).
  • Karaciğer ultrasonu .
  • Karaciğer biyopsisi.

 

Karaciğer metastazı tedavisi

Kemoterapi
Kemoterapi, vücutta dolaşan ve kanser hücrelerini öldüren antikanser ilaçlarına dayalı bir tedavidir. Kemoterapi, karaciğer metastazını ve semptomlarını azaltmaya yardımcı olabilir.
İlerlemiş kanser tedavisinde ilk tercihtir.

Karaciğer metastazları için kemoterapi aşağıdaki durumlarda kullanılır:

 • Birincil kanser tedaviye olumlu yanıt verebilir (örneğin meme kanseri ve kolorektal kanser)
 • Tüm karaciğer metastazları ameliyatla alınamaz
 • Karaciğerde çok sayıda metastaz var
 • Kişi müdahale edemez
 • Kanser karaciğer dışındaki organlara sıçradı

Radyasyon
tedavisi Radyasyon tedavisi, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek enerjili ışınları kullanır.
Radyasyon tedavisi, karaciğer metastazlarını tedavi etmek için sıklıkla kullanılmaz çünkü radyasyon sağlıklı karaciğer dokusu tarafından tolere edilmez.
Karaciğer metastazları için dış ışın radyasyonu kullanılır. Radyasyon tedavisi esas olarak şu amaçlarla kullanılır:

 • Karaciğer metastazlarının büyümesini kontrol altında tutun
 • Hastanın yaşam kalitesini iyileştirmek için ağrı gibi semptomları hafifletmek

Radyofrekans
ablasyonu Radyofrekans ablasyonu, kanser hücrelerini öldürmek için yüksek frekanslı bir elektrik akımı kullanır. Ameliyat edilemeyen karaciğer metastazlarını kontrol etmek için ablasyon yapılabilir.
Genellikle sadece küçük tümörler için kullanılır (5 cm’den küçük).
Bazen radyofrekans ablasyonu ameliyatla birlikte yapılır.

 

Prosedür:

 • Deriden sokulan ve ultrason veya CT taraması ile yönlendirilebilen ince bir prob aracılığıyla karaciğer metastazındaki bir elektrik akımının geçişini içerir.
 • Prob karaciğere sokulur ve birkaç çok ince iğne tümör kütlesine nüfuz eder.
 • İğneler, tümör dokusunu ısıtmak ve hücreleri yok etmek için elektrik akımını ileten iki elektrota bağlanır.

Bir hücre 43-44ºC’nin üzerindeki sıcaklıklara 20-25 dakika dayanabilir. Bu dönemden sonra nekroz oluşur.
Ablasyon, lazer veya mikrodalga dalgaları kullanılarak da gerçekleştirilebilir.

Kriyocerrahi
Kriyocerrahi, tümör hücrelerini veya dokuyu dondurarak yok eder.
Kriyocerrahi şu durumlarda kullanılabilir:

 • Cerrahi olarak çıkarılamayan karaciğer metastazları
 • Çoklu metastazlar
 • Karaciğerin her iki lobunda metastaz

Kriyocerrahi sıvı veya aşırı soğuk gazları özel bir metal prob aracılığıyla karaciğer dokularıyla temas halinde uygular.

Etil alkol
ablasyonu Etil alkol ablasyonu, etanolün doğrudan deri yoluyla karaciğer tümörüne enjekte edildiği bir prosedürdür (perkütan enjeksiyon).

Alkol kanser hücrelerini öldürür ve tümörün küçülmesine neden olur.

Kemoembolizasyon
Kemoembolizasyon, bir kemoterapi ilacının bir artere enjekte edilmesiyle yapılır.
Genellikle ilaç, yağlı bir sıvı (örneğin, lipiodol) veya Gelfoam (emilebilir jelatin sünger veya kanamayı kontrol etmek için kullanılan toz) ile karıştırılır.

 

Kol veya bacaktaki büyük bir artere bir kateter yerleştirilir.
Kateter, kanı karaciğere taşıyan ana artere (hepatik arter) yerleştirilir.
Karışım karakter üzerinden enjekte edilir ve karaciğere giden kan akışının büyük bir kısmı durdurulur.
Bu şekilde tümör büyümek için gerekli oksijen ve besinlerden yoksun bırakılır.

Tümörü çıkarmak için yapılan cerrahi, geleneksel ve açık olarak veya minimal invaziv bir laparoskopik operasyon olarak yapılabilir.

 

Karaciğer metastazları için diyet ve diyet

Alternatif tedaviler arasında diyet, kanserin büyümesini ve nüksetmesini önlemeye yardımcı olabilir.
Aynı şekilde, kanser hücrelerinin artan kalori tüketimi nedeniyle hastalık kilo kaybına neden olduğu için çok yemek önemlidir.
Kanser Diyeti Yönergeleri, belirli yiyecek türlerini yemeye dayanmaktadır:

 • Meyve ve sebzeler
 • sebzeler
 • Fındık, kuru meyve ve tohumlar

Tüketimi:

 • Et (özellikle kırmızı)
 • Şekerli içecekler
 • Tatlılar, şeker oranı yüksek

Mesleki tecrübeye dayanarak, en etkili diyetler dahil Shelton-Lezaeta Doğal Hygienism Diet ve Dr D’Adamo Kan Grubu Diyeti .

Her iki diyet de aşağıdakilerin tüketiminden kaçınılmasını önerir:

  • Süt ve süt ürünleri
  • Tahıllar, özellikle glüten içerenler, çünkü kan grubunun diyetine göre birçok hastalıktan sorumludurlar.

Bu iki diyet türü arasında çok belirgin farklılıklar vardır: Shelton ve Lezaeta, protein açısından düşük, ancak aşağıdakiler açısından zengin bir diyet önermektedir:

 • Mevsim meyveleri ve sebzeleri
 • sebzeler
 • Fındık

Ayrıca uzmanlaşmış kliniklerde tutulan oruç, çok ileri bir aşamada değilse kanseri tedavi edebilir.

D’Adamo yüksek proteinli bir diyet önerir:

 • Balık
 • Et
 • Yumurtalar
 • sebzeler

Kan grubuna bağlı olarak, karaciğer sorunlarının ana nedeni olmasına rağmen, bazı gıdalara izin verilir ve bazılarından kaçınılması gerekir:

 • Hububat
 • Tatlı
 • Süt Ürünleri

 

Prognoz ve yaşam beklentisi

Beklentiler, kanserin orijinal konumuna ve karaciğere veya diğer organlara yayılmasına bağlıdır.
Karaciğer kanserini çıkarmak için nadiren cerrahi yapılır.
Genel olarak, operasyon sadece belirli kanser türlerine (örneğin kalın bağırsak ve rektum kanseri) sahip hastalarda ve karaciğerdeki tümör sayısı sınırlı olduğunda endikedir.
Çoğu durumda, karaciğere yayılan kanser, ölümcül olduğu için tedavi edilemez.
Genellikle karaciğer metastazı olan hastalar bu kanserden ölmektedir.
Bununla birlikte, tedavi tümörleri küçültmeye, yaşam beklentisini iyileştirmeye ve semptomları hafifletmeye yardımcı olabilir.

 

Karaciğer metastazlarıyla ne kadar yaşayabilirsiniz? Hayatta kalma prognozu

Semptomların başlangıcından itibaren karaciğer metastazı olan hastalarda sağkalım prognozu, soliter metastaz için yaklaşık 18 aydır ve karaciğer ciddi şekilde etkilenmişse sadece 3 aydır.

Histolojik olarak kanıtlanmış karaciğer metastazı olan ve 5 yıldan fazla yaşayan hastaların vakaları kaydedilmiştir (bir kanserin prognozu 10-15 yıl olabilir).

Evre 4 (metastatik) küçük hücreli olmayan akciğer kanseri olan kişiler için ortalama sağkalım yaklaşık 8 aydır, ancak akciğer kanseri ve karaciğer metastazı olan hastalarda bazı uzun süreli hayatta kalma vakaları rapor edilmiştir. Küçük hücreli akciğer kanserinden
metastazlı kişiler için medyan sağkalım süresi, tedavisiz 2-4 ay ve tedavi ile 6-12 aydır.

Karaciğer nakli ile yaşam beklentisinin düzelmesi ve hastaların %75’inde hayatta kalma süresinin 5 yıla çıkması olasılığı vardır.
Ancak karaciğer kanseri erken evrede teşhis edilmelidir.
Karaciğer nakli, bir kişi karaciğer kanseri ve metastazlarının erken teşhisini aldığında da bir seçenektir.
Eğer kanser ikincil ise, kanser hücreleri er ya da geç yeni nakledilen karaciğere saldırır.
Bir nakil ile bile hayatta kalma oranları düşüktür. Cerrahi rezeksiyon, hayatta kalma şansını artırabilir, ancak bu seçenek yalnızca tümörler yalnızca tümör odağını veya karaciğer alanını etkilediğinde endikedir.

Ancak müdahalenin mümkün olduğu durumlarda yaşam beklentisi oldukça uzar.
Kişinin bir yıl daha yaşama şansı %75, 3 yıl daha yaşama şansı %50 ve en az 5 yıl yaşama şansı %30’dur.
Ayrıca kemoterapi ve karaciğer nakli gibi tedaviler ile hayatta kalma oranlarında artış sağlanabilmektedir.
Kemoterapi sayesinde yaşam beklentisinin bir yıl, 3 yıl ise %3 oranında artma olasılığı vardır.

Daha fazla bilgi görün  bilek kisti

Leave a Reply