Kanser Vücudun Diğer Bölgelerine Nasıl Yayılır (Metastaz Yapar)

Kanserin en büyük tehlikelerinden biri vücudun herhangi bir yerine yayılabilmesidir. Kanser başladığında, genellikle bir vücut parçasına, organa veya belirli bir doku tipine izole edilir. Büyür, sızar ve çevreleyen dokuyu yok eder. Bununla birlikte, kopabilir ve kanserin büyümeye devam ettiği vücudun uzak bölgelerine gidebilir. Kanser daha sonra yer değiştirdiği bölgeyi ‘tüketecektir’. Yayılan kanser vücudun uzak bir bölgesinde aynı şeyi yapabilirken, orijin bölgesindeki kanser hücreleri büyümeye ve sağlıklı dokuyu yok etmeye devam edecektir.

 

Metastaz nedir?

Metastaz, kanserin vücudun diğer bölgelerine başladığı organın ötesine yayılmasının tıbbi terimidir. Bu meydana geldiğinde kanserin metastaz yaptığı söylenir. Uzak vücut kısmında başlayan “yeni” kansere metastatik kanser denir. Demek ki organda kanser var ama kanser o organda başlamamış. Kanser hücreleri kan dolaşımına veya lenfatik sisteme girdiğinde uzak yayılma meydana gelebilir.

Metastaz terimi bazen malign ile karıştırılabilir. Farkı anlamak önemlidir. Kötü huylu bir tümör, büyümenin veya anormal hücrelerin kanserli olduğu anlamına gelir. Kanserli değilse, iyi huylu bir tümör olarak bilinir. Tüm metastatik kanserler maligndir çünkü metastaz, kanserin (malignite) uzak bölgelere yayıldığı anlamına gelir.

İyi huylu ve kötü huylu tümörler hakkında daha fazla bilgi edinin .

Yerel ve Bölgesel Kanser Yayılımı

Ancak kanser yayılımı her zaman uzak bölgelere değildir. Bir kanser büyüdükçe çevredeki sağlıklı dokuya yayılır ve onu yok eder. Buna yerel yayılma denir. Kanser ayrıca komşu organlara veya lenf düğümlerine de yayılabilir. Bu bölgesel yayılma olarak bilinir. Farklı kanserler farklı oranlarda yayılır. Bazıları hızlı yayılırken bazıları daha yavaştır. Daha hızlı yayılan kanserler, erken teşhis edilip tedavi edilmediği sürece genellikle daha kötü bir prognoza sahiptir.

Metastatik kanser nasıl adlandırılır?

Metastatik kanser, menşe bölgesinden vücudun uzak bölgelerine yayılmış kanser anlamına gelir. Örneğin mesane kanseri karaciğere yayılabilir. Bu durumda kanser metastatik mesane kanseri olarak adlandırılır. Kanserin bulunduğu organa göre isimlendirilmesi beklendiği için bu durum kafa karıştırıcı olabilir.

Metastatik kanser yerine menşe yerine göre adlandırılır. Birincil ve ikincil kanser terimleri de kullanılabilir. Birincil kanser, kaynaklandığı yerde bulunan kanseri ifade eder. İkincil kanser, vücudun bir bölümünde ortaya çıkan ancak başka bir yere yayılan kanser anlamına gelir.

Evre IV kanser ile metastatik kanser aynı şey midir?

Bir kanserin evrelemesi, kanserin lokalize olup olmadığını, bölgesel olarak yayılıp yayılmadığını veya metastaz yapıp yapmadığını tanımlar. Evre IV (4) kanser, kanserin metastaz yaptığı yerdir. Bu nedenle evre IV kanser, metastatik kanser ile aynıdır. Ancak, kanserin derecelendirilmesi ile karıştırılmamalıdır. Derecelendirme sistemi, kanser hücrelerinin ne kadar anormal olduğunu açıklar ve eğer çok anormal ise (4. derece), o zaman agresif kanser olarak da adlandırılır.

Kanserin evrelemesi ve derecelendirilmesi hakkında daha fazla bilgi edinin .

Kanserler Nasıl Yayılır?

Kanserlerin nasıl yayıldığını anlamak önemlidir. Bir kanser teşhisi konduğunda, zaten yayıldığı veya hemen yayılacağı anlamına gelmez. Kanserin metastaz yapması için çeşitli faktörlerin mevcut olması gerekir. Öncelikle kanser hücreleri yapı olarak anormaldir, hızla büyür ve büyüdükçe çevre dokuyu yok eder. Vücudun diğer bölgelerine yayılabilmesi için (metastaz) çıkış yerinden ayrılabilmesi gerekir.

Şimdi Çevrimiçi Bir Doktora Sorun!

Daha sonra kırılan bu kanser hücreleri, bir kan damarına veya lenf damarına girmelidir. Daha sonra vücudun uzak bölgelerine taşınabilir. Yerleştiği uzak bir bölgeye ulaştığında, kanser bu bölgede hala hayatta kalamayabilir. Yeni yere yerleşmek için yeterli kan kaynağına sahip olmayabilir veya onu yok edebilecek bağışıklık sistemine dayanamayabilir.

Bununla birlikte, kanser hücreleri yeni bölgede gelişebilirse, büyüyecek ve etrafındaki sağlıklı dokuyu yok edecektir. Kanser hücrelerinin hızla büyümesini ve yayılmasını sağlamak için sürekli bir besin kaynağına ihtiyacı olacaktır. Bunu sağlamak için yeni kan damarlarının büyümesini teşvik eden özel kimyasallar salgılar. Kanser hücreleri de yeni bölgede hayatta kalabilmek için bazı değişikliklere uğrayabilir. Bu metastatik kanser, kanser hücrelerini kaynaklandığı yerde her zaman hatırlamayabilir.

Kanser Neden Yayılır?

Kanserin doğası yayılmaktır. Normalde hücreler ölür ve daha sonra ona benzeyen yeni hücrelerle değiştirilebilir. Ancak kanserler beklendiği gibi ölmezler. Ayrıca normal gelişmez. Kanser hücrelerinin bu kontrolsüz büyümesi ve anormal gelişimi, kusurlu genlerden kaynaklanmaktadır. Kanser hücrelerinin büyümek için alana ihtiyacı vardır ve bu nedenle çevredeki sağlıklı dokuyu yok eder. Normal hücrelerle aynı kontrol önlemlerine sahip olmadığı için yayılmaya devam ediyor.

Öncelikle, kanser hücrelerinin, normal hücrelerden ortaya çıkan kanser öncesi hücrelerden kaynaklandığı anlaşılmalıdır. Bazı genler kalıtsal olsa da bazı faktörlerin bu genlere zarar vermesi gerekir. Normal hücrelerin büyüme ve gelişmede anormal hale gelmesine neden olur. Başlangıçta kanser hücreleri, ortaya çıktıkları bölgedeki normal hücrelere benzeyebilir. Kanser derecelendirme sisteminin önemli olduğu yer burasıdır.

Bununla birlikte, kanser ilerledikçe, normal menşe hücrelerine daha az benzemektedir. Normal hücrelere çok az veya hiç benzerlik göstermediği bir noktaya ulaşabilir. Çok kötü farklılaşmış kanser hücreleri çok agresif olma eğilimindedir. Genellikle kanser tedavilerine daha az yanıt verir. Bağışıklık sistemi bu kanserli hücreleri durduramaz ve tedavinin etkili olmaması veya tedavi olmaması durumunda hücreler hızla yayılır.

Daha fazla bilgi görün  Tahtakurusu Isırıkları Ne Kadar Sürer ve Nasıl Daha Hızlı İyileştirilir?

Leave a Reply