Hormona bağımlı ve hormona bağımlı olmayan meme kanseri

Hormona bağımlı ve hormona bağımlı olmayan meme kanseri

Onkologlar, hormonlara verdikleri yanıta göre üç tip meme karsinomu tanır:

  1. Hormon bağımlı tümör : Hücre zarında yüksek konsantrasyonda östrojen ve progesteron reseptörü bulunan, düşük dereceli ve fazla miktarda HER2 reseptörü bulunmayan bir tümördür. Kadın hormonları tümör büyümesini uyarabilir.
  2. Hormona bağımlı olmayan tümörler : Dişi hormon reseptörlerine sahip değildirler, hızla büyürler ve oldukça az HER2 reseptörüne sahip olabilirler.
  3. Kısmen hormona bağımlı tümörler : antiöstrojenik tedaviye yanıt verirler, ancak hormona bağlı tümörlerin aksine mümkün olan en iyi şekilde değiller.

HER2 reseptörleri, meme hücrelerinin büyümesini, bölünmesini ve onarım sürecini etkileyen proteinlerdir.
Doktor, tümör reseptörlerini tanımlayarak, reseptörleri bloke etmek ve tümör büyümesini sınırlamak için en etkili tedavileri reçete edebilir.

 

Meme kanserli kadınların çoğunda kadınlık hormonu reseptörleri olan hücreler bulunur.
Bu, kanser hücrelerinin:

  • Östrojenlere bağlanabilen reseptörlere sahip olmak (ER+ veya östrojen reseptörü pozitif kanser) veya
  • Progesteronun bağlanabileceği reseptörleri vardır (progesteron reseptörü pozitif veya PR + kanser)

HER2 / neu pozitif meme kanseri 
HER2, insan epidermal büyüme faktörü reseptörü tip 2’dir.
Meme kanseri olan bazı kadınlarda HER2 pozitif hücreler bulunur, yani bu reseptör hücre zarının yüzeyinde bulunur.
Bu durumda kanser hücreleri, daha agresif bir neoplazmaya işaret eden çok fazla HER2 / neu proteini üretir.
HER2 pozitif meme kanseri, doktorların kanserin hedeflenen biyolojik tedaviye yanıt verip vermediğini belirlemesine yardımcı olur.
Kanser Her2 negatif ise, hücrelerin insan epidermal büyüme faktörü reseptörlerine sahip olmadığı anlamına gelir.

Daha fazla bilgi görün  44 Anoreksiya Nervoza Tedavisine Yönelik Güçlü Ev Çözümleri

Leave a Reply