Duktal karsinom: tedavi ve prognoz

Table of Contents

Duktal karsinom tedavisi

Tedavi meme kanseri bu tip hastanede yaşayan medikal onkolojide gerçekleştirilir.

Ameliyat
Meme kanseri olan kadınlarda şunlar olabilir:

 • Konservatif meme cerrahisi yapılabilir:
  • Nodulektomi, cerrah sadece nodülü çıkarır
  • Quadrantektomi (memenin bir kadranının alınması)
 • Mastektomi , tüm meme dokusunun çıkarılması.
  Tümör kitlesi aşağıdaki durumlarda konservatif cerrahiyi tercih etmek mümkün değildir: 

  • Çok büyük
  • çok odaklı
  • Lobüler (glandüler meme dokusunu da etkiler)
  • Meme ucuna o kadar yakın ki distorsiyona neden olabilir

Tümörün memenin tek bir bölgesi ile sınırlı olması durumunda, ameliyat yapılıp yapılmayacağına karar vermek için doktorların cerraha ve hastaneye göre değişebilecek bazı faktörleri göz önünde bulundurması gerekir.

En uygun tedaviye karar verebilmek için koltuk altını incelemek için aksiller lenf nodu örneklemesi yapılır.
Örneğin, aksiller lenf nodları tümörden etkilenmişse, nodların çıkarılması veya aksiller diseksiyon gerekli olabilir.

 

Radyasyon tedavisi
Lokal bir çıkarma yapılırsa, doktorunuz memeye radyasyon tedavisi de önerebilir.
Bazı durumlarda, göğüs duvarına radyasyon tedavisi, nüksleri önlemek ve kalan malign hücreleri ortadan kaldırmak için mastektomi sonrası endikedir.
Radyasyon tedavisi 3 ila 6 hafta sürer.

Adjuvan kemoterapi veya hormon tedavisi
Kemoterapi ve/veya hormon tedavisi yaklaşık altı ay sürer ve radyasyon tedavisi öncesinde, sırasında veya sonrasında yapılabilir.

Hormonlar
Östrojen reseptörü (ER) ve progesteron (PR) reseptörü testleri, kanser hücrelerinin bu hormonlara duyarlı olup olmadığını gösterir.
ER pozitifse, doktor örneğin tamoksifen gibi anti-hormonal tedavi önerebilir.

Hedefe yönelik tedavi
Hücre zarında, insan epidermal büyüme faktörüne bağlanan HER2 adı verilen reseptörler bulunur.
Bu birlik hücre çoğalmasını ve dolayısıyla tümör büyümesini uyarır.
Kanser hücreleri, hücre zarında HER2 reseptörünün (diğer hücrelere kıyasla fazla reseptör) aşırı ekspresyonuna sahipse, tümör HER2 pozitif olarak bilinir.
Bu tip meme karsinomu için, örneğin Herceptin kullanılarak bir anti-HER2 tedavisi gerçekleştirilebilir.

 

Daha fazla bilgi görün  Diz protezi: iyileşme ve rehabilitasyon

Duktal karsinomun farklı evrelerinde prognoz ve yaşam beklentisi

Evre 1 tümörü olan kadınların %97,1’i beş yıl, %94’ü on yıldan fazla yaşar.
Evre 2 tümörlerde kadınların %88’i beş yıldan fazla yaşamakta ve %79.4’ü on yılı aşmaktadır.

Evre 3 neoplazmlarda ölüm oranı yüksektir.Kadınların
%70.1’i beş yıldan fazla, %46,3’ü ise on yıldan fazla yaşamaktadır.

Kaynak : Macià F. et al.  ( Epidemiyoloji ve Değerlendirme Bölümü, Hospital del Mar, Barselona, ​​​​İspanya)

4. aşamada , yaşam beklentisi için ortalama prognoz:

 • 4-6 ay, hastada karaciğer metastazı varsa
 • Akciğer metastazı durumunda iki yıl
 • 5 yıldan fazla, sadece kemik metastazı varsa

Leave a Reply