çiftçi akciğeri

Çiftçinin akciğeri nedir?

Çiftçi akciğeri, bir bağışıklık reaksiyonunun neden olduğu akciğerin iltihabi bir hastalığıdır. Bu bir enfeksiyon değil, daha çok alerjik bir reaksiyondur. Çiftçi akciğeri, mesleki bir tehlike ile ilişkili bir tür aşırı duyarlılık pnömonisidir. Çiftçinin akciğerinde, küf (mantar) ile lekelenmiş saman, saman ve kompostun solunması ile reaksiyon ortaya çıkar. Durum esas olarak tarım işçilerinde, özellikle de kontamine malzemeye uzun süre maruz kalanlarda görülse de, aniden büyük miktarda kirli maddeye maruz kalan bir kişide ortaya çıkabilir. Kronik vakalar kalıcı akciğer hasarına neden olabilir.

Çiftçi akciğeri ne kadar yaygındır?

Çiftçi akciğeri, aşırı duyarlılık pnömonisinin yalnızca bir türüdür. Genel olarak, aşırı duyarlılık pnömonisi ABD’deki çiftçi nüfusunun %7’sini etkiler. Çiftçi akciğeri, Amerika Birleşik Devletleri’nde bildirilen aşırı duyarlılık pnömonisi vakalarının %11’inden sorumludur. Durum hakkında daha fazla farkındalık nedeniyle insidans azalmaktadır. Bununla birlikte, bazı yıllarda çiftçi topluluğu arasında 100.000 kişi başına 500’den fazla vaka bildirilmiştir.

 

Çiftçilerde Akciğer Hastalığı

Küfler, çeşitli mantar türlerini ifade eden geniş bir terimdir. Çoğu mantarda olduğu gibi, ölü organik maddeler üzerinde gelişme eğilimindedir. Çiftçi akciğerinde küfler akciğerlere çekilir ve bağışıklık sistemi bu yabancı proteinlere (antijenlere) tepki verir. Bununla birlikte, mantarlar akciğerlerde enfeksiyona neden olmaz. Bunun yerine onların varlığı, artan bağışıklık aktivitesi için bir tetikleyici görevi görür. Herhangi bir kişi yaşamı boyunca bu antijenlere maruz kalabilse de, aşırı duyarlılık pnömonisinin gelişimi, maruz kalmanın süresine ve yoğunluğuna bağlıdır. Çiftlik işçileri, mesleklerinin doğası gereği, bu antijenlerin daha büyük bir miktarına, daha sık ve daha uzun bir süre boyunca maruz kalmaktadır.

Daha fazla bilgi görün  Bel Ağrısının Giderilmesi İçin 15 Kolay Egzersiz ve Yoga

Bağışıklık sistemi, bir enfeksiyon durumunda savunma amaçlı bir bağışıklık tepkisini koordine etmek amacıyla bu antijenlere karşı antikorlar oluşturur. Antikorların bu antijenlere bağlanması ve antijen-antikor kompleksinin oluşumu kompleman bağışıklık sistemini harekete geçirir. Yabancı ajanla savaşmak için bölgeye bağışıklık hücrelerini çeker. Bu, tip III aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak bilinir ve iltihaplanma hemen hemen başlar. Bir süre sonra, T-hücresi olarak bilinen belirli bir bağışıklık hücresi türü, daha sonra bu antijenleri spesifik olarak hedefler ve iltihaplanmaya neden olur. Bu tip IV aşırı duyarlılık reaksiyonu olarak bilinir. Uzun süre devam eder ve kronik inflamasyonla ilişkili geniş skarlaşmaya (pulmoner fibrozis) bağlı kalıcı akciğer hasarından sorumludur.

 

Çiftçi Akciğeri Türleri

Çiftçi akciğeri, akut, subakut veya kronik olmak üzere üç aşamaya göre sınıflandırılabilir.

 • Akut çiftçinin akciğeri , neden olan küflerle kontamine olmuş büyük miktarda saman veya kompostun kısa süreli maruz kalmasıyla ortaya çıkar. Herhangi bir kişi, hatta tarım dışı çalışanlar bile bu tip bir çiftçi akciğeri geliştirebilir. Maruz kaldıktan 12 saat sonra başlar ve maruziyet kesildiğinde düzelir.
 • Subakut çiftçinin akciğeri, haftalar veya aylar boyunca çok az semptomla veya hiç semptom göstermeden yavaş yavaş gelişir. Çiftlik işçilerinde ortaya çıkma olasılığı daha yüksektir, ancak saman veya kompost gibi kontamine malzemelerle düzenli olarak tekrar tekrar temas eden tarım dışı işçileri de etkileyebilir.
 • Kronik çiftçi akciğeri, antijenlere uzun bir süre boyunca sürekli maruz kalma ile gelişir. Bu neredeyse tamamen tarım işçilerinde görülür. Genellikle tekrarlayan akut atak atakları ile kendini gösterir ve nihayetinde kalıcı akciğer hasarına yol açar.

Belirti ve bulgular

Pnömonitte, akciğer dokusu (hava keseleri) ve en terminal bronşiyoller iltihaplanır ve zamanla geri dönülmez şekilde hasar görür. Bu nedenle, azalmış akciğer fonksiyonunun ve genel semptomların etkileriyle birlikte solunum yolu iltihabı ve hasarı belirtileri mevcuttur.

Daha fazla bilgi görün  Sağ Taraf Karın Ağrısının Başlıca Nedenleri (Kapsamlı Kılavuz)

Akut Çiftçi Akciğeri

En yoğun semptomlar akut çiftçi akciğerinde görülür ve solunum yolu enfeksiyonuna benzer şekilde kendini gösterir. Bu semptomlar şunları içerir:

 • Ateş
 • Titreme
 • Sıkı göğüs
 • Nefes almada zorluk
 • Öksürük (üretken olmayan)
 • Hırıltı (bazen)
 • Baş ağrısı
 • halsizlik

Antijene maruz kalmanın ortadan kaldırılması şartıyla semptomlar kendiliğinden düzelir. Aksi takdirde, akut çiftçi akciğeri subakut hatta kronik vakalara ilerleyebilir. Nadir durumlarda ve çok büyük miktarda antijene maruz kalındığında akut solunum yetmezliği ortaya çıkabilir.

Subakut Çiftçi Akciğeri

 • kronik öksürük
 • nefes darlığı
 • İştah kaybı
 • Kilo kaybı
 • Tükenmişlik

Kronik Çiftçi Akciğeri

 • Kalıcı öksürük
 • Şiddetli nefes alma güçlükleri:
  – Başlangıçta aktivite ile birlikte nefes darlığı (egzersiz dispnesi).
  – Daha sonraki aşamalarda istirahatte bile nefes darlığı.
 • clubbing
 • genelleştirilmiş yorgunluk

Çiftçi Akciğerlerinin Nedenleri

Çiftçinin akciğeri bulaşıcı bir durum değildir. Pnömoni, herhangi bir akciğer iltihabı tipine atıfta bulunur ve genellikle bir akciğer enfeksiyonu için ayrılmış bir terim olan pnömoniyi içerir. Bununla birlikte, pnömoni, bugünlerde akciğer iltihabı için sıklıkla tercih edilen terimdir ve aspirasyonda görüldüğü gibi enfeksiyöz olmayan akciğer iltihabı durumlarında da kullanılır.

Çiftçinin akciğerinde, durumun nedeni solunan küflerin varlığıdır. Çiftçi akciğerinden esas olarak mantarların Actinomyces ve Aspergillus türleri sorumludur. Aspergillus türleri dışında , başlıca nedensel faktörler olan termofilik aktinomisetler Saccharopolyspora rectivirgula , Thermoactinomyces vulgaris , Thermoactinomyces viridis ve Thermoactinomyces sacchari’yi içerir .

Termofilik mantarlar, sıcak ve nemli ortamlarda gelişme eğilimindedir. Bununla birlikte, durum genellikle, depolanmış saman kullanıldığında kış gibi daha soğuk dönemlerde ortaya çıkma eğilimindedir. Bu mevsimde mantarlar, depolanan samanın büyük bir kısmını kirletmek için yeterli zamana sahipti. Kompost ve şeker kamışında da görülmesine rağmen, saman açık ara en yaygın ortamdır. Tahıl, çiftçinin akciğerine yol açabilecek küflerle de kirlenebilir. Hayvancılık yapan çiftçiler daha büyük bir risktir ve çiftçinin akciğeri, daha çok mandıra çiftçileri ve doğrudan samanla uğraşan çiftlik işçileri arasında görülür.

Daha fazla bilgi görün  Lupus'un (SLE) 6 İşareti ve Bunu Tespit Etmenin Yolları

Testler ve Teşhis

Çiftçi akciğerinin semptomları, daha yaygın çeşitli solunum koşullarının göstergesi olabilir. Mesleki astım, pnömoni (bakteriyel, fungal veya viral) ve sarkoidoz, klinik prezentasyondaki benzerlik nedeniyle olası nedenler olarak ekarte edilmelidir. Diğer hastalıkları dışlamak ve kronik vakalarda görülebilen pulmoner fibrozis gibi akciğer değişikliklerini not etmek için kan testleri, balgam kültürleri ve göğüs röntgeni ve BT taraması gibi görüntüleme çalışmaları kullanılır. Çiftçi akciğeri, diğer solunum koşulları dışlandığında ve klinik muayene ve teşhis araştırmalarının bulgularına dayalı olarak belirli majör ve minör kriterler karşılandığında teşhis edilir.

Çiftçi Akciğer Tedavisi

Şimdi Çevrimiçi Bir Doktora Sorun!

Çiftçi akciğeri için özel bir tedavi yoktur ve durumu yönetmenin temel taşı antijenlerden kaçınmaktır. Kortikosteroidler, çiftçi akciğerinin tedavisi ve yönetimi için belirtilen tek ilaçtır. Solunum yetmezliği ve ciddi akciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda oksijen tedavisi gerekli olabilir. Akut evrelerde, antijenlerin uzaklaştırılmasıyla durum kendiliğinden düzeldiği için tedavi gerekli olmayabilir. Bununla birlikte, şiddetli akut vakalarda, durum düzelene kadar kortikosteroidler yardımcı olabilir.

Çiftçi akciğerinin kronik evrelerinde uzun süreli kortikosteroid kullanımı gereklidir. Kronik çiftçi akciğeri olan hastalar, akciğer dokusunda kalıcı olan yara izi olduğundan, durumun geri döndürülemez olduğunun farkında olmalıdır. Yine de antijenden mümkün olduğunca kaçınmaları teşvik edilmelidir. Geniş akciğer hasarı olan hastalar kortikosteroidlere zayıf yanıt verebilir ve bu hastalarda 5 yılda yaklaşık %90 ölüm oranı vardır. Sigara içen çiftçiler ve tarım işçileri, sigara içmeyenlere göre genellikle daha kötü bir prognoza sahiptir.

Leave a Reply