Beynin Lobları: Yapıları, Konumları ve İşlevleri

Beynimizin yapılarını ve işlevlerini biliyor musunuz? Bu yazıda, ana beyin yapılarını ve beyin loblarının farklı işlevlerini tartışacağız.

Vücuttaki en karmaşık organ olan beyin 50 ila 100 milyar nörondan oluşur. Serebral korteks, beynin insanı benzersiz kılan en önemli parçasıdır. Beynin en dış kısmıdır. Serebral korteks, gyri ve sulci olarak bilinen bir dizi çıkıntı ve oluğa sahiptir . Bu çıkıntılar ve oluklar, serebral korteksin yüzey alanını artırabilir.

Tıp uzmanları genellikle serebral korteksi dört lob’a böler (aşağıdaki resme bakın): frontal, parietal, temporal ve oksipital loblar . Beynin farklı pozisyonları ve işlevleri olan geniş bölgeleridir. Bu işlevler muhakeme, dil ve işitsel algılamaya kadar değişir.

 

Beynin Lobları

Beynin Dört Lobunun Konumu

Serebral korteks dört bölüme ayrılabilir: frontal, oksipital, temporal ve parietal loblar. Farklı yerleri ve işlevleri vardır.

Ön lob , beynin ön kısmında bulunur. Sağlıklı insan beynindeki en büyük lobdur. Frontal lob, frontal lobu parietal lobdan ayıran merkezi sulkus adı verilen bir fissüre geri uzanır.

Parietal lob , beynin orta bölümünde oksipital lobun üzerinde ve frontal lobun arkasında bulunur.

Temporal Lob , beynin altında, lateral fissürün altında, parietal ve oksipital lobların altında bulunur. Beynin her iki tarafında kulaklara yakın iki temporal lob vardır.

Oksipital lob , temporal lobun üzerinde ve paryetal lobun altında yer alır. Serebral korteks bölgesinde bulunur, beynin arka kısmında bulunur.

Beyin Loblarının İşlevleri

1. Ön lob

Ön lob, beynin duygusal kontrol merkezidir. Beynin diğer loblarından bilgi sinyalleri alabilir. Frontal lobun beyinde birçok gelişmiş işlevi vardır. Bu lob, motor beceriler, biliş, akıl yürütme, ifade edici dil ve sosyal davranışı düzenleme ile ilişkilidir.

Daha fazla bilgi görün  Kabızlıktan Kurtulmak için 12 Doğal Çözüm

Ek olarak, ön lob ayrıca dopamine duyarlı nöronların çoğunu içerir. Dopamin, zevk, dikkat, planlama ve ödül duyguları hissetmenizi sağlayan özel bir nörotransmiterdir.

Ön lobun diğer işlevleri şunları içerir:

 • Dikkat, biliş ve problem çözme
 • Dil ve kişilik ifadesi
 • Planlama, muhakeme ve muhakeme
 • Konsantre olun ve dikkati kontrol edin
 • Duyguları ve dürtü kontrolünü düzenlemek
 • Motor beceri geliştirme ve karmaşık hareketlerin sıralaması
 • Kişilik ifadesi ve sosyal davranış kontrolü
 • Davranışın sonuçlarını tahmin edin
 • Limbik sistemden gelen belleği işleyin ve uzun süreli belleği koruyun
 • Dürtü kontrolü, dikkati düzenler

Ön lob kafatasının önünde yer aldığından, diğer beyin loblarına göre yaralanma olasılığı daha yüksektir. Ön lobun hasar görmesi kişilik değişikliklerine yol açabilir ve hastalar genellikle duygularını, cinsel dürtülerini ve risk alma davranışlarını kontrol etmekte güçlük çekerler.

Frontal lob, davranışı ve karar vermeyi düzenleme işlevine sahip olduğu için, frontal lobu hasar görmüş kişiler normal olarak sosyal davranışları düzenleyemeyebilir. Bazı durumlarda, genellikle doğru seçimi yapamazlar. DEHB semptomları, planlama ve yürütme işlevi ile ilgili problemler ile ilgili zorluklar yaşayabilirler.

2. Parietal lob

Beynin en küçük lobu olmasına rağmen , paryetal lob duyusal algı ve bütünleşmede önemli bir rol oynar. Parietal lob, basınç, ağrı, dokunma ve sıcaklık gibi duyusal bilgilerin entegre edilmesine yardımcı olur.

Parietal lob olmadan, yine de kulaklarınızdan, gözlerinizden ve diğer duyu organlarınızdan bilgi alabilirsiniz. Ancak bilgiden veya onun anlamından bir anlam çıkaramayabilirsiniz.

Parietal lobun diğer bazı işlevleri şunları içerir:

 • Dokunma algısı; ağrı, sıcaklık ve baskı hissetmeyi içerir
 • Dokunurken farklı nesneleri tanımlayın
 • Görsel algı ve bilgi işleme
 • Göz ve el hareketlerini koordine edin
 • Biliş ve dil işleme
 • Parietal lobun farklı bölgeleri farklı konumların “haritalanmasına” yardımcı olabileceğinden mekansal muhakeme
 • Sayıları anlamak ve aralarındaki ilişkiyi belirlemek
Daha fazla bilgi görün  Hidrojen Peroksit ile Cilt Etiketleri ve Siğiller Nasıl Kaldırılır

Parietal lob, beynin en küçük lobu olmasına rağmen, bilgi işlemede çok önemlidir. Parietal lobun hasar görmesi, dil ve algılama bozukluklarına neden olabilir. Ayrıca okuma, yazma, uzamsal akıl yürütme ve sembolleri anlama ile ilgili sorunlara da yol açabilir.

3. Temporal lob

Temporal Lob, ses sinyallerinin alınması ve sinyallerin anlamının işlenmesi dahil olmak üzere işitsel işlemede önemli bir rol oynar.

Ek olarak, temporal lob, hipokampus ve amigdaladaki kısa süreli hatıraları uzun süreli hatıralara dönüştürmek ve onlarla yeni bilgileri işlemekten de sorumludur.

Temporal lobun diğer bazı işlevleri şunlardır:

 • Dili anlamak ve yorumlamak dahil olmak üzere dili tanımak
 • Bilinçsiz duygusallığı düzenlemek
 • Görsel hatıraları işleyin ve saklayın
 • Görsel, kokular, sesler ve anılara anlam vermek
 • Sıcaklık ve kalp atış hızı gibi homeostazları koruyun

Temporal lob hasarı, dilin anlaşılması ve üretilmesi önünde engellere yol açabilir. Bazı yaralanmalar ayrıca görsel algının, uzun süreli hafıza problemlerinin ve kişilik değişikliklerinin işlenmesinde zorluğa neden olabilir.

4. oksipital lob

Oksipital lob, beynin görsel bilgiyi işlemekten sorumlu işlem merkezidir. Çalışma, görsel işlemenin oksipital lobun en önemli işlevi olduğunu buldu.

Oksipital lobun diğer bazı işlevleri şunlardır:

 • Görsel ve navigasyon işleme
 • Hareket, konum ve uzaysal algı
 • Renk tanıma

Oksipital lob, kafatasının korunması nedeniyle genellikle kolay hasar görmez. Bununla birlikte, bazı durumlarda oksipital lob hasarı, halüsinasyonlar, renkleri tanıyamama ve dili anlamada güçlük gibi çeşitli görsel sorunlara neden olabilir. Ağır vakalarda gözler ve ilgili sinirler sağlam olsa bile oksipital lobun hasar görmesi körlüğe neden olabilir.

5. Limbik lob

Bazı ders kitaplarında limbik lobdan beynin benzersiz bir lobu olarak bahsedilse de, birçok tıp uzmanı hala onu beynin çeşitli bölgeleri ile kesişen bir grup organ olarak görüyor. Limbik lob, talamusu çevreler ve beynin derinliklerinde bulunur.

Daha fazla bilgi görün  Ani Baş Dönmesi - Ayakta Kalırken Nedenleri, Terleme, Göğüs Ağrısı

Limbik lob, beynin içgüdüsel ve bilinçsiz duyguları yöneten evrimsel olarak daha eski bir parçasıdır. Çevreden bilgi toplayabilir ve beynin duyguları işlemesine yardımcı olmak için beyne sinyaller gönderebilir.

Ek olarak limbik sistem, hipokampus ve amigdala gibi birçok alt organı da içerir. Genellikle endokrin sistemin işlevi ile ilgilidir. Bu nedenle limbik sistemi etkileyen duygusal tepki, vücudun diğer bölgelerinde de anormalliklere neden olabilir.

Limbik lobların diğer işlevleri şunları içerir:

 • Uzamsal hafızayı ve sosyal becerileri koordine edin
 • Hafıza parçalarıyla uğraşın
 • Dikkat ve ruh halini düzenler
 • Vücudun acil durum müdahalesini koordine edin
 • İştahı ve libidoyu düzenler

Marjinal lob yaralanmaları, vücudun diğer bölgelerinde ayrıntılı bir teşhis gerektiren fonksiyonel hastalıklara neden olabilir.

Sonuç

Bu yazıda, beynin dört lobunu ve işlevlerini ayrıntılı olarak tartıştık. Bu bilgileri anlamak beyinlerimizi daha iyi anlamanıza yardımcı olabilir. Makalede belirtilen belirli semptomlarla karşılaşırsanız, derhal tıbbi yardım alın.

Leave a Reply