10 Akut Pestisit Zehirlenmesi Semptomları (Yutulması, Solunması, Deri Teması)

Zehirlenme korkusu, bu günlerde düzenleyici ve tıbbi gelişmelerle bile temelsiz değil. Daha önce tehlikeli zehir olma potansiyeline sahip birçok ev eşyası daha güvenli hale getirildi. Hala tehlikeli olanlar genellikle açıkça işaretlenir ve kurcalamaya dayanıklı kapaklar gibi güvenlik önlemlerine sahiptir, böylece özellikle çocuklarda kazara zehirlenme olasılığını azaltır. Ancak, aksi takdirde nispeten “zararsız” OTC ilaçları, daha güçlü reçeteli ilaçlar, antifriz, fren hidroliği ve güçlü deterjanlarla bile zehirlenme meydana gelir.

Böcek ilacı veya böcek ilacı zehirlenmesi hala ev içinde gerçek bir risktir. Birçok insektisit/pestisit formülasyonu, son yıllarda insanlar için daha az toksik hale getirmek için değiştirilmiştir. Ama tamamen öyle değil. Dış ortamdaki daha dayanıklı haşerelerle savaşmak için sıklıkla ihtiyaç duyulan bahçe pestisitleri hala oldukça zehirlidir. Ancak, yutulursa veya özellikle kapalı bir odada büyük miktarlarda aerosol böcek ilacı solunursa, iç mekan böcek ilaçları bile sorun olabilir. Peki siz, bir yetişkin veya bir çocuğun böcek ilacı/pestisit ile zehirlendiğini nasıl anlarsınız? Akut zehirlenmenin belirti ve semptomlarını mümkün olduğunca erken tespit etmek, yaşamla ölüm arasındaki farkı yaratabilir.

Akut zehirlenme nedir?

Akut zehirlenme, bir kişinin büyük miktarda zehirli bir maddeye maruz kalması anlamına gelir. En yaygın yol, zehirle lekelenmiş yiyecekleri veya sıvıları yemek veya içmek veya zehri kendi başına tüketmektir. Ancak solunduğunda hava yollarından veya doğrudan temas yoluyla deri yoluyla da girebilir. Buna karşılık, kronik zehirlenme, genellikle az miktarda toksine uzun süreli maruz kalmanın bir sonucudur. Bu günlerde işyerinde daha sık görülür, ancak yeraltı suyu veya hava kirlendiğinde genel halk için de bir risk olabilir.

Daha fazla bilgi görün  İltihaplı Tendon (Tendonit) – Türleri, Nedenleri, Belirtileri, Tedavisi

Akut zehirlenme ile, bir kişi kısa bir süre içinde yalnızca tek bir zehir dozuna veya birçok küçük zehir dozuna maruz kalmış olabilir. Her iki durumda da sisteme giren zehir miktarı, vücudun farklı bölümlerinin işleyişini etkilemek ve semptomların gelişmesine yol açmak için yeterlidir. Pestisit zehirlenmesi hem yetişkinleri hem de çocukları etkileyebilir. Klinik etkiler, daha düşük vücut ağırlığı nedeniyle çocuklarda genellikle daha ciddidir. Ancak yetişkinler için bile ölümcül sonuçları olabilir.

İnsanlar için %100 güvenli olan etkili bir pestisit yoktur. Bazı türlerin insan vücudunda diğerlerinden daha hızlı ve yıkıcı etkileri olabilir, ancak sonuçta en hafif pestisit bile yeterince büyük bir dozda tüketildiğinde tehlikeli olabilir. Bazı pestisitlerin diğerlerine göre güvenlik profili, küçük dozlarda veya genellikle amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyulan miktarlarda insanlar için toksik olmamasıdır. Bununla birlikte, en hafif pestisit bile kazara veya bazen kasıtlı olarak zehirlenmeye yol açabilir .

Ana Pestisit Zehirlenmesi Belirtileri

Evde, bahçede ve çiftliklerde kullanılan birkaç farklı pestisit türü vardır. Zehirlenme vakalarında sorun haline gelen bazı kimyasal pestisit türleri şunlardır:

 • Organofosfatlı pestisitler
 • Organoklorlu pestisitler
 • karbamat pestisitler
 • piretroid pestisitler

Farklı pestisit türleri ile akut zehirlenme belirtileri büyük ölçüde örtüşmektedir. On ana semptom şunlardır:

 • Aşırı tükürük
 • Gözlerin yırtılması
 • İshal
 • Kusma
 • Nefes almada zorluk
 • Karın ağrısı
 • Ajitasyon, sinirlilik ve hatta nöbetler
 • Karışıklık ve hatta halüsinasyonlar
 • Baş ağrısı
 • genelleştirilmiş zayıflık

SLUDGEM ve MUDDLES

Organofosfat zehirlenmesine hızlı bir başvuru kılavuzu olarak, bu iki anımsatıcı, akut zehirlenmeyi tanımlamada yararlı olabilir:

 • SLUDGEM
  – S alivation
  – L acrimation
  – U rination
  – D efecation
  – G astrointestinal motilite
  – E mesis (kusma)
  – M iosis (öğrencilerin daralma)

Diğer yaygın anımsatıcı:

 • Muddles
  – E IOSIS
  – U rination
  – D iarrhea
  – D iaphoresis (terleme)
  – L acrimation (yırtılma)
  – E CNS xcitation
  – S alivation
Daha fazla bilgi görün  Stresi Azaltmak için 7 Basit ve Etkili Meditasyon Tekniği (aslında meditasyon yapmak için oturmadan)

Herhangi bir semptom olmasa bile akut pestisit zehirlenmesi şüphesi varsa, derhal tıbbi yardım almalısınız. Semptomların başlangıcı, pestisit tipine ve kan dolaşımına giren miktara bağlı olarak birkaç dakika ile birkaç saat arasında değişebilir. Pestisit zehirlenmesinin belirtileri her zaman tipik değildir. Aslında yukarıda tartışılan semptomların tümü aynı anda mevcut olmayabilir. Bu nedenle, pestisitlerin vücuttaki belirli sistemleri nasıl etkilediğine daha derinlemesine bakmak önemlidir.

Gergin sistem

 • Çalkalama
 • öfori
 • Bulanık görme
 • İşitme zorluğu
 • Bilinç bulanıklığı, konfüzyon
 • baş ağrısı
 • Zayıf bellek
 • Letarji
 • İşitsel ve görsel halüsinasyonlar
 • Farklı vücut bölgelerinde anormal duyumlar
 • Daraltılmış öğrenciler
 • Kas zayıflığı veya felç
 • nöbetler
 • bilinç kaybı

Sindirim sistemi

 • Aşırı tükürük
 • Mide bulantısı ve kusma
 • öğürme
 • Karın krampları/ağrıları
 • Yüksek bağırsak sesleri (borborygmi)
 • İştah kaybı (anoreksi)

Solunum sistemi

 • Boğulma veya öksürük
 • Nefes darlığı
 • nefes nefese
 • Hızlı nefes alma
 • Yanan burun ve boğaz
 • Hava yollarında aşırı mukus
 • Anormal solunum sesleri
 • Solunum sıkıntısı veya hatta başarısızlık

Yutma (Yeme veya İçme)

Şimdi Çevrimiçi Bir Doktora Sorun!

Pestisit zehirlenmesinin semptomları, bir pestisit yenildiğinde veya içildiğinde, solunması veya deri yoluyla emilmesine kıyasla değişebilir. Sonunda pestisit zehirlenmesinde görülen tüm belirtiler ortaya çıkacaktır. Bir pestisitin yutulmasıyla görülen ilk belirtilerden bazıları mide bulantısı ve kusmadır. Karın ağrısı genellikle takip eder. Bu semptomlar büyük ölçüde gastroenteriti (mide gribi) taklit eder ve birçok insan bunu görmezden gelir. Pestisit alımıyla da ortaya çıkan diğer semptomlar, kafa karışıklığı, titreme ve solunum sıkıntısıdır. Nöbetler veya koma meydana geldiğinde, sonuç çok kötü olabilir.

Soluma ve Cilt Teması

Bu toksinler solunduğunda veya deri yoluyla emildiğinde görülen ilk zehirlenme belirtileri, pestisitlerin yutulmasıyla ortaya çıkan belirtilerden biraz farklı olabilir. Kulaklarda, burunda ve boğazda tahriş ve yanma vardır. Gözlerin aşırı yırtılması ve yanması da aerosol pestisitlere maruz kalındığında görülen ilk belirtilerden bazılarıdır. Görme bulanıklaşır ve kalıcı bir öksürük gelişir. Solunan pestisitlerde nefes almakta güçlük çeken anormal solunum sesleri olabilir. Deri döküntüsü, pestisitlerin deriyle temas etmesiyle ortaya çıkan bir diğer belirgin semptomdur.

Daha fazla bilgi görün  Batık kıllar: tanı, çareler ve prognoz

Leave a Reply